VA-arbete i Yngsjö – Gamla Byvägen stängs av

Ort Yngsjö
Gata Gamla Byvägen
Datum 2022-06-09 till 2022-07-08

De planerade VA-arbetena i Yngsjö kommer att påbörjas torsdagen den 9 juni. I samband med byggstart kommer Gamla Byvägen att stängas av helt i höjd med Yngsjö IP. Avstängningen gäller endast biltrafik. Gång- och cykeltrafik kommer att kunna passera arbetsområdet.

Biltrafiken till och från södra delen av Yngsjö hänvisas under denna period (som varar längst till 8 juli) via den tillfälliga vägen i södra delen av idrottsområdet.

De arbeten som utförs efter denna inledande period kommer endast ta en del av Gamla Byvägen i anspråk och den tillfälliga anslutningen mot väg 118 kommer då att tas bort.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.