Vägarbete, Fjälkinge

Ort Fjälkinge
Gata Gamla vägen, Kiabyvägen
Datum 2020-11-30 till 2021-04-30
Läs mer Trafikverkets webbplats om projektet

Trafikverket anläggar ny gång- och cykelväg längs Gamla vägen i Fjälkinge. Arbetet påbörjas vid Gamla vägens utfart vid E22 och rör sig in mot orten i etapper. Arbete kommer även att utföras i Kiabyvägen. Framkomligheten är mycket begränsad under tiden och de aktuella vägarna kommer att vara avstängda under vissa perioder.

Omledning sker med orange skyltning.

I arbetet ingår att lägga om VA-ledningarna i gatan, så dricksvattentillgången kan påverkas under kortare stunder. Om ni upplever vattnet som grumligt så låt kranen stå öppen tills vattnet är klart igen.

Mer om projetket kan läsas på Trafikverkets webbplats för projektet. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.