Spolning av spillvatten-ledningar i Önnestad

Ort Önnestad
Gata Sörvångsgatan, Birkegatan
Datum 2023-06-07 till 2023-06-08

Med start den 7 juni kommer kommunens entreprenör att utföra spolning av de nya avlopps- och dagvattenledningarna i Önnestad. Boende på Sörvångsgatan 14-21 och Birkegatan 33, 35, 37, samt 42, 44, 46 blir berörda.

Arbetet beräknas att ta cirka två dagar och för att undvika lukt kontrollera och fyll på med vatten i vattenlåsen. Stäng toalettlock!

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.