Sanering på del av Näsby

Ort del av Näsby
Datum 2023-03-27 till 2023-06-23

För att förbereda för kommande bostäder, saneras nu delar av Näsby efter militärens aktiviteter.

Framkomligheten på stigar och vägar påverkas inte.

Arbetet beräknas vara klart till midsommar 2023.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.