Byggtrafik Tollarps reningsverk

Ort Tollarp
Gata Området kring Per Jägares väg
Datum 2023-09-15 till 2024-09-30

Kristianstad kommun planerar att göra en ombyggnad på Tollarps reningsverk med start i Oktober.

Ett nytt utjämningsmagasin kommer att byggas norr om det gamla magasinet. Arbetet medför byggtrafik i närområdet mellan 07-16 på vardagar.

Arbetet beräknas pågå fram till September 2024.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.