Ny lekplats, Vinnö

Ort Vinnö
Datum 2021-11-22

Den gamla lekplatsen i Vinnö har rivits och en ny kommer byggas i parkområdet vid Starvägen. I samband med detta anlägger vi också en ny cykelväg samt en trafiksäker övergång på Starvägen för att underlätta framkomligheten för gående och cyklister. Detta medför en omledning av trafiken in på Sparrgatan och Orrvägen. Enligt ursprunglig tidplan skulle arbetet vara klart vecka 50, tyvärr har vädret orsakat förseningar och byggtiden förlängs till efter nyår

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.