Ny dragning av gång- och cykelväg mot Näsby

Ort Kristianstad
Datum 2021-10-25 till 2021-11-30

Gång och cykelvägen mellan Näsby och Kristianstad över järnvägen har fått en ny dragning längre norrut. Den tidigare delen av gång och cykelvägen som gick längs med järnvägen mot stationsområdet är stängd.

Skjutstallavägen, delen väster om Vattentornsvägen, kommer att stängas av för trafik. Det kan komma att ske tidigast från och med den 8 november 2021.

Ny infart är byggd för trafik som kommer norrifrån till parkeringsområdet vid järnvägsstationen.

Ska du gå eller cykla mellan Näsby och centrala Kristianstad väljer du gång- och cykelvägen på den östra sidan av Vattentornsvägen.

Tänk på att det inte är tillåtet att krypa eller gå igenom avspärrningar eller eventuellt öppna grindar längs med den gamla sträckningen.

I området byggs ett nytt Rättscentrum. När området är helt klart 2024 kommer Vattentornsvägen ha en fullt utbyggd infrastruktur för alla typer av trafikanter.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.