Spolning av avloppsledningar Maglehem

Ort Maglehem
Datum 2023-03-20 till 2023-03-31

Under vecka 12 och 13 kommer kommunens entreprenörer utföra spolning och filmning av de kommunala spillvattenledningarna i Maglehem. 

För att undvika lukt kontrollera och fyll på med vatten i vattenlåsen. Stäng toalettlock.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.