Ledningsspolning Helgedal/Hedentorp

Ort Helgedal/Hedentorp
Datum 2019-11-07 till 2019-11-22

Avloppsledningarna underhållsspolas på Helgedal och Hedentorp. När ledningarna spolas kan vattenlåsen tömmas i husen i området. För att undvika att avloppslukt sprider sig i huset, så kontrollera era golvbrunnar, handfat, vaskar och toaletter dagligen så att de inte står utan vatten i vattenlåsen.

När ledningarna spolas kan det bubbla i vattenlåsen, vilket kan ge upphov till att det skvätter. Det är en god idé att se till att toalettlocket är nedfällt och lägga en tyngd på locket. Det är även bra att ha som rutin att slå på lite vatten då och då i golvbrunnarna, eftersom de lätt torkar ur.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.