Kokningsrekommendation

Ort Maglehem
Datum 2017-09-17
Prognos Åtgärder pågår

Vid en rutinkontroll upptäcktes bakterier i dricksvattnet i Maglehem och därför har kokningsrekommendation utfärdats (den 17 september) för dem som har kommunalt dricksvatten i orten. Det innebär att allt vatten som används till matlagning och för att dricka, ska kokas innan det används. Det räcker med att vattnet kokar upp. Vattnet kan användas till tvätt och dusch som vanligt. Kartan under provresultaten visar vilket område som berörs av kokningsrekommendationen.

Vattentankar med friskt dricksvatten är placerade vid brandstationen och bakom bygdegården. Där kan du tappa upp dricksvatten i medtagna flaskor eller dunkar.

Vad händer just nu?

 • Åtgärder kring vattenreservoaren har slutförts. Reservoaren har fyllts på med vatten igen och spolas nu igenom.
 • Fortsatt utökad provtagning sker hos hushållen och på kommunens ledningar.
 • Bakteriesammansättningen tyder på att den ursprungliga förorening var fekal, det vill säga tarmbakterier som kommer från människor eller djur.
 • Huvudteorin är att bakterierna tog sig in från naturen kring reservoaren, eftersom inga avloppsledningar finns i närheten.
 • I nuläget tyder provsvaren på att orsaken till den nuvarande bakteriesammansättningen är följder av stillastående vatten i systemet, snarare än den ursprungliga fekala föroreningen.
 • Planering för att åtgärda de historiska tryckproblemen i Maglehem pågår. Åtgärder kommer att ske inom de närmsta åren i samband med att dagvattenledningar läggs i byn. 
 • Kokningsrekommendationen kvarstår för hela orten tills vidare, tills tillräckligt många provsvar visar på helt tjänligt dricksvatten utan anmärkningar igen.

Provtagning

I tabellen återfinns en sammanställning av de bekräftade provresultaten för Maglehems dricksvatten sedan kokningsrekommendationen utfärdades. Proverna är tagna på representativa punkter i ledningsnätet på orten och på utgående vatten från vattenverket. OBS! Kokningsrekommendationen är fortsatt gällande tills kommunen meddelat annat.

Bekräftade provresultat för dricksvattnet i Maglehem
DatumTotalt antal provVarav antal otjänligaAntal tjänliga med anmärkning
18 september 6 st 3 st 0 st
19 september 6 st 0 st 1 st
20 september 8 st 0 st 1 st
21 september 12 st 5 st 0 st
22 september 7 st 0 st 1 st
25 september 8 st 0 st 0 st
26 september 10 st 1 st 0 st
27 september 1 st 0 st 0 st
28 september 5 st 1 st 1 st
29 september 8 st 0 st 0 st
2 oktober 9 st 0 st 1 st
3 oktober 2 st 0 st 1 st
4 oktober 2 st 0 st 1 st
6 oktober 10 st 0 st 4 st
9 oktober 10 st 0 st 1 st
10 oktober 2 st 0 st 1 st
11 oktober 10 st 0 st 6 st
13 oktober 10 st 0 st 3 st
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.