Högt vatten i Helgeå

Ort Avrinningsområdet för Helgeå
Datum 2023-01-06
Prognos Ingen prognos
Läs mer Kristianstads skydd mot översvämningar

Vattennivån är högre än vanligt i Helgeå just nu.

Informationen uppdateras vid varje vecka - alternativt nya lägen - under hela perioden för högvatten.

*23/3 2023, kl. 16.06*
Just nu är nivån ca +1 m vid Barbacka och prognosen visar på kulmen den 30 mars på + 1,50 m. Därefter svagt sjunkande vattennivåer.

Läget är fortfarande att beakta som normalt för årstiden. Nuläget eller prognosen bedöms inte medföra någon risk för störningar inom Kristianstad, men kan innebära att vissa rekreationsstråk längs Helgeå stängs av tillfälligt framöver.

*24/2 2023, kl. 11.10*
Just nu är nivån ca +1 m vid Barbacka och prognosen visar på kulmen den 27 februari på + 1,19 m. Därefter svagt sjunkande vattennivåer. Havsnivån varierar mellan + 0,4 m och + 0,8 m. Västlig vind hjälper till att få ut vattnet ur Helgeå. Inga direkta regnmängder förväntas.

Läget är att beakta som normalt för årstiden, men eftersom nivån är mer än +0,8 m vid barbacka är det ändå högvattenläge. Nuläget eller prognosen bedöms inte medföra någon risk för störningar inom Kristianstad. Det föranleder heller inget behov av ytterligare åtgärder.

*27/1 2023, kl. 09.03*
Inom prognosperioden kommer vattnet att först sjunka undan för att sedan öka något (c:a + 1 m den 5 februari). Anledning är lågtyck i nederbördsområdet och mottryck från havet. I nuläget innebär prognosen inte hot mot stadens skydd mot översvämningar. 

*23/1 2023, kl. 15.15*
Vattnet forsätter att sjunka undan. Nivån beräknas landa kring cirka + 1 m den 2 februari. Prognosen visar inget hot mot stadens skydd mot översvämningar.

*13/1 2023, kl. 14.19*
I nuläget visar prognosen inget hot mot stadens skydd mot översvämningar. Den 20 januari bedöms högvattnet att kulminera omkring +1,50 m vid Barbacka. Därför har dammluckan vid Södra Dämmet (Råbelövskanalens utlopp mot Helgeå) höjts upp. Följande avstängningar är aktuella:

  • Gång- och cykelvägen längs Hedentorpsvägen (läs mer)
  • Soltrappan i Tivoliparken
  • Linnérundans spänger mellan Barbacka-området och Härlövsängaleden.

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.