Gatuarbete

Ort Kristianstad
Gata Snapphanevägen, Prästallén
Datum 2018-10-01 till 2018-11-15
Läs mer Pågående ombyggnationer i vägnätet

Korsningen byggs om för att höja säkerheten för oskydddade trafikanter. Omledning sker genom orange skyltning på plats. Kör försiktigt och visa hänsyn.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.