Eldningsförbud

Ort Hela kommunen
Datum 2018-05-19
Läs mer Eldningsförbud i nordöstra Skåne

På grund av den långvariga torkan råder det sedan den 19 maj eldningsförbud i Kristianstad och övriga kommuner i nordöstra Skåne. Förbudet innebär att det inte är tillåtet att göra upp någon typ av eld med öppen låga eller att grilla på mark utomhus.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.