Byggtrafik Tollarps reningsverk

Ort Tollarp
Gata Området kring Per Jägares väg
Datum 2023-10-01 till 2024-09-30

I oktober kommer en ombyggnad på Tollarps reningsverk påbörjas.

Arbetet innebär byggnation av ett nytt utjämningsmagasin för att ta hand om Orklas vatten. Det nya utjämningsmagasinet kommer att förbättra verkets rening och buffertförmåga. Placering av det nya utjämningsmagasin är markerad på kartan nedan.

Arbetet medför byggtrafik i närområdet mellan 07-16 på vardagar.

Arbetet beräknas pågå fram till september 2024.

image6hfzg.png

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.