Brobyte på E22

Ort Kristianstad
Gata E22
Datum 2023-08-28 till 2026-11-01
Läs mer Brobytet på Trafikverkets webbplats

Broarna på E22 strax söder om centrala Kristianstad är slitna och ska nu bytas ut. Konstruktionen klimatanpassas också utifrån förväntade framtida vattenflöden i Helge å.

Från och med den 28 augusti 2023 måste trafiken ledas om till brons ena körfält medan det andra körfältet byggs. När ett körfält är färdigbyggt leds trafiken om till brons nya del medan det andra körfältet byggs klart. Trafiken leds förbi arbetsområdet på en kilometerlång sträcka med nedsatt hastighet till 50 km/h under tre år. Arbetet ska vara klart i november 2026.

Brobytena på E22 utförs av Trafikverket och medfinansieras av Europeiska unionen, EU.

Kör försiktigt och visa hänsyn.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.