Bro avstängd, Sommarlust

Ort Kristianstad
Gata Korsning Sommarlustvägen/Kanalgatan
Datum 2022-09-23 till 2023-06-30
Läs mer Kommunens gator

Sommarlustsvägens bro över Råbelövskanalen rivs och ersätts med ny. Under arbetet är infarten till området via Sommarlustvägen stängd och hänvisning sker istället till de norra infarterna (Utställningsvägen och Grönbetesvägen). Kör försiktigt och visa hänsyn.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.