Begränsad framkomlighet på Slättängsvägen

Ort Åsum
Gata Slättängsvägen
Datum 2023-09-18 till 2023-11-24

V 38 påbörjas arbetet med att anlägga cykelväg längs Slättängsvägen. Arbetet omfattar även gatubelysning längs den nya cykelvägen samt en trafiksäkerhetsåtgärd i korsningen Slättängsvägen/Åsumsvägen.

Arbetet beräknas pågå i 10 veckor och under tiden kommer framkomligheten på Slättängsvägen vara begränsad.

Ett körfält på Slättängsvägen kommer att vara stängt i etapper och trafikflödet kommer att regleras med hjälp av tillfälliga trafiksignaler. Även omledning av trafiken kommer att förekomma, informationen uppdateras.

Följ skyltning på plats, visa hänsyn och kör försiktigt.

Se karta för berört område.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.