Begränsad framkomlighet, Härlövsängaleden

Ort Kristianstad
Gata Härlövsängaleden
Datum 2021-11-25 till 2022-07-29
Läs mer Läs mer om projektet

På grund av att belysningen längs vägen ska bytas ut så påverkas framkomligheten för biltrafiken. Kör försiktigt och visa hänsyn. Välj om möjligt annan körväg.

Projektet är försenat på grund av materialförseningar.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.