Linnérundan ej tillgänglig

Ort Kristianstad
Gata Linnérundan
Datum 2020-03-02
Prognos Ingen prognos

På grund av det rådande högvattenläget är stora delar av Linnérundan otillgänglig. Det gäller både den korta och den längre slingan.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.