Avstängd cykelväg

Ort Gärds Köpinge, Everöd
Gata Gång-/cykelvägen på banvallen mellan orterna
Datum 2020-03-01 till 2021-04-01
Läs mer Läs mer om vattenverket i Gärds Köpinge

I cykelvägen längs banvallen mellan Gärds Köpinge och Everöd anläggs nya ledningar som ska förse Everöd, Huaröd och Östra Sönnarslöv med dricksvatten från det nya vattenverket som byggs i Gärds Köpinge.

Banvallen mellan Gärds Köpinge och Everöd är inte tillgänglig under arbetet som utförs i etapper mot Everöd.

Ledningsarbtetet utförs i etapper från Gärds Köpinge mot Everöd och innebär att gång- och cykelstråket inte är tillgängligt. När ledningen är klar i banvallen fortsätter ledningsdragningen genom Everöd.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.