Kanalgatan/Prostens väg avstängd på Kulltorp

Ort Kristianstad
Gata Kanalgatan/Prostens väg och Sjövägen
Datum 2020-09-07 till 2020-10-07

Tekniska förvaltningen anlägger trafiksäkerhetsåtgärder i anslutning till Kulltorpskolan. Åtgärderna kommer att göra det säkrare för gående och cyklister som passerar Kanalgatan/Prostens väg och längs Sjövägen. Arbetet beräknas pågå cirka en månad och under tiden kommer trafiken och framkomligheten att påverkas. Omledning sker med orange skyltning under tiden. De planerade trafiksäkerhetsåtgärderna är del av att skapa säkra skolvägar i kommunen.

Framkomlighet i området under entreprenadstiden

 • Prostens väg stängs av helt för genomfart strax norr om korsningen Kanalgatan/Sjövägen i höjd med befintligt övergångsställe. Trafiken leds om längs Rödaledsvägen med anslutning ut mot Prostens väg via Pastorsvägen.
 • Bussarna leds om via Rödaledsvägen med anslutning ut mot Nosabyvägen. Hållplatserna längs Prostens väg är avstängda och en tillfällig hållplats kommer att finnas på Rödaledsvägen under tiden som byggnationen pågår.
 • Tillfälligt parkeringsförbud gäller längs hela Rödaledsvägen i båda riktningarna för att busstrafiken ska kunna komma förbi.
 • Under tiden som arbetet pågår längs Sjövägen kommer framkomligheten att vara begränsad vid infarten till Kulltorpskolan.

Kör försiktigt och visa hänsyn.

Tillfälliga busshållplatser

 

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.