Avstängd gång- och cykelväg

Ort Kristianstad
Gata Hedentorpsvägen
Datum 2023-01-11
Prognos Gäller tills vidare
Läs mer Kristianstads skydd mot översvämning

Hedentorpsvallen är tillfälligt förstärkt med makadam. Förstärkningen tar gång- och cykelstråket i anspråk och därför är det avstängt tills vidare.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.