Ledningsarbete/avstängd cykelväg, Helgedal

Ort Helgedal (Kristianstad)
Gata Gång- /cykelväg mellan Slåtterv/Humlev/Sibyllev.
Datum 2022-01-17 till 2022-04-30

På grund av ett VA-arbete i parken stängs gång- och cykelvägen av enligt nedan karta. Omledning sker enligt skyltar på plats. Observera vikten av att avspärrningar respekteras och att barn som rör sig i närområdet inte går in inom arbetsområdet.

I samband med arbetet kommer träden i parken att fällas med start den 17/1, träden kommer att ersättas med nya när vi återskapar parken.

Den 26/1 kommer VA-arbetet gå igång och beräknas pågå i cirka 3 månader.

Närliggande fastigheter besiktigas inför arbetet av Forcit som är anlitad konsult. Berörda fastighetsägare kontaktas separat inför besiktning. Även vibrationsmätning kommer att utföras på vissa fastigheter.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.