Avstängd cykelväg, Helgedal

Ort Kristianstad
Gata Gång- /cykelväg mellan Slåtterv/Humlev/Sibyllev.
Datum 2021-12-01 till 2022-01-31

På grund av ett ledningsarbete i parken är gång- och cykelvägen avstängd.

Eftersom kommunen tidigare har erfarit problem med att barn väljer att trotsa avstängningar ber vi er som är föräldrar till barn i området att prata med era barn kring vikten av att respektera en avstängning och att man även hjälper sina barn att välja en annan väg till och från skolan.

Närliggande fastigheter besiktigas inför arbetet av Forcit som är anlitad konsult. Berörda fastighetsägare kontaktas separat inför besiktning. Även vibrationsmätning kommer att utföras på vissa fastigheter.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.