Störningar och avbrott

Här kan du läsa om störningar och avbrott i verksamheter som kommunen ansvarar för. Söker du driftinformation från de kommunala bolagen C4 Energi, Renhållningen eller ABK kan du titta på deras respektive webbplatser. Har du frågor om strömavbrott ber vid dig kontakta din elnätsleverantör.

Vattenläcka

Ort: Rickarum

Datum: 2020-10-17

Akut

Utsläpp av bekämpningsmedel vid Olseröd

Ort: Olseröd

Gata: Korsningen väg 19/Bökevägen

Datum: 2020-10-05

Akut

Gatubelysning ur funktion i Arkelstorp

Ort: Arkelstorp

Gata: Området kring Spängerskolan

Datum: 2020-10-05

Akut

Avstängd cykelväg

Ort: Vä/Öllsjö

Gata: Gång-/cykelväg mellan Emunes väg & Frierska vägen

Datum: 2020-09-21 till 2020-10-30

Planerat

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Medborgarcenter

Telefon

044-13 50 00

Besöksadress

Rådhus Skåne

Västra Storgatan 12

291 80 Kristianstad