Störningar och avbrott

Här kan se aktuella störningar och avbrott i verksamheter som kommunen ansvarar för. Söker du driftinformation från de kommunala bolagen C4 Energi, Renhållningen eller ABK kan du titta på deras respektive webbplatser. Har du frågor om strömavbrott ber vid dig kontakta din elnätsleverantör.

Avstängd gång- och cykelväg

Ort: Kristianstad

Gata: Hedentorpsvägen

Datum: 2023-01-11

Akut

Högt vatten i Helgeå

Ort: Avrinningsområdet för Helgeå

Datum: 2023-01-06

Akut

Spolning av avloppsledningar Maglehem

Ort: Maglehem

Datum: 2023-03-20 till 2023-03-31

Planerat

Vattentornsvägen avstängd

Ort: Kristianstad

Gata: Vattentornsvägen

Datum: 2023-03-01 till 2024-02-01

Planerat

Kabelarbete på Norra Vägen på Hedentorp

Ort: Hedentorp

Gata: Norra Vägen

Datum: 2023-02-20 till 2023-03-31

Planerat

Avstängd gång- och cykelväg

Ort: Kristianstad

Gata: Gång-och cykelvägen längs Hammarslundsvallen

Datum: 2023-01-15 till 2023-06-30

Planerat

VA-arbete Färlöv

Ort: Färlöv

Datum: 2023-01-02

Planerat

VA-arbete Önnestad

Ort: Önnestad

Gata: Sörvångsgatan och Birkegatan

Datum: 2023-01-02

Planerat

Bro avstängd, Sommarlust

Ort: Kristianstad

Gata: Korsning Sommarlustvägen/Kanalgatan

Datum: 2022-09-23 till 2023-06-30

Planerat

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Medborgarcenter

Telefon

044-13 50 00

Besöksadress

Rådhus Skåne

Västra Storgatan 12

291 29 Kristianstad