Störningar och avbrott

Här kan du läsa om störningar och avbrott i verksamheter som kommunen ansvarar för. Söker du driftinformation från de kommunala bolagen C4 Energi, Renhållningen eller ABK kan du titta på deras respektive webbplatser.

Kokningsrekommendation

Ort: Maglehem

Datum: 2017-09-17

Akut

Tillfällig avstängning av Ringvägen

Ort: Kristianstad

Gata: Ringvägen

Datum: 2017-09-11 till 2017-10-13

Planerat

Gatuarbete

Ort: Kristianstad, Näsby

Gata: Tvedegårdsvägen

Datum: 2017-09-01 till 2017-12-22

Planerat

VA-arbeten

Ort: Kristianstad: Hammar

Gata: Herr Peders väg, Mariavägen, Anemonvägen

Datum: 2017-08-15 till 2018-02-15

Planerat

Byte av vatten- och avloppsledningar

Ort: Kristianstad - Hammar

Gata: Holjersvägen och Jeppas väg

Datum: 2017-08-01 till 2017-10-31

Planerat

Elda försiktigt

Ort: Nordöstra Skåne

Datum: 2017-06-05

Planerat

VA- och trafikarbeten

Ort: Kristianstad: Kulltorp

Gata: Ällingavägen, med flera

Datum: 2017-05-15 till 2017-12-31

Planerat

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.