VMA, viktigt meddelande till allmänheten

Om fara hotar och människor snabbt måste varnas hör du utomhuslarmet Viktigt Meddelande eller Hesa Fredrik som den också kallas. Signalen testas fyra gånger om året, den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15:00.

Utomhuslarmet Viktigt meddelande till allmänheten.
Utomhuslarmet Viktigt meddelande till allmänheten.

Signalen låter i 7 sekunder, är tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder. Detta upprepas under minst 2 minuter. När faran är över kommer en sammanhängande 30 sekunder lång signal.

När du hör signalen ska du

  • gå inomhus
  • stänga dörrar, fönster och ventiler
  • lyssna på radion för information, främst P4 - Radio Kristianstad på frekvensen 101,4 mHz
  • inte gå ut förrän du hör signalen Faran över.

Viktigt meddelande kan ges

  • som meddelande via radio, TV, text-TV, sms, etermediernas pushnotiser eller kommunens webbplats, www.kristianstad.se
  • som utomhuslarm via tyfonsignaler i centrala Kristianstad och i vissa av kommunens större orter.

För att så snabbt som möjligt kunna få ut information och varningar till allmänheten i allvarliga situationer finns möjlighet för i första hand räddningsledningen att begära att ett viktigt meddelande (VMA) skickas ut. Det kan handla om utsläpp av giftig gas, stora bränder med kraftig rökutveckling eller svåra vädersituationer. Meddelandet sänds för att förebygga och begränsa skador på människor, egendom och miljö.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.