POSOM

POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande i kris- och katastrofsituationer. POSOM:s uppdrag är att erbjuda akut krisstöd och krisbearbetning. POSOM går in vid riktigt svåra händelser, när ordinarie verksamheters resurser inte räcker till.

När många människor är berörda eller hela samhället påverkas av en kris finns särskilt krisstöd.
När många människor är berörda eller hela samhället påverkas av en kris finns särskilt krisstöd.

Vid riktigt svåra händelser och kriser, kan POSOM-gruppen kallas in av kommunens krisledningsnämnd, räddningsledare eller förvaltningschefen på arbete och välfärdsförvaltningen. POSOM-gruppen börjar arbeta när många är berörda eller hela samhället påverkas och när ordinarie verksamheters resurser inte räcker till.

Akut krisstöd och krisbearbetning

POSOM-gruppens uppdrag är att erbjuda akut krisstöd och krisbearbetning. Det handlar om att komma in i det akuta skedet och förebygga psykisk och social ohälsa på lång sikt. Det kan vara i form av medmänskligt stöd, hjälp att lösa praktiska problem, avlastande samtal eller genom att se till att de som behöver fortsatt krisbearbetning slussas vidare till de personer som kan ge det.

Om POSOM-gruppen aktiveras kommer det att finnas information om aktuella stödinsatser på kommunens webbsida.

Ordinarie krisstöd

När POSOM-gruppen inte är aktiverad hänvisas du till ordinarie krisstöd. Detsamma gäller om du som enskild individ har behov av hjälp och stöd.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.