Ukraina och läget i omvärlden

Kriser och allvarliga händelser i omvärlden kan väcka tankar, oro och rädsla hos både vuxna och barn. Kommunens grundläggande ansvar är att bedriva våra samhällsviktiga verksamheter oavsett vilken yttre påverkan som finns, som till exempel en pandemi eller ett krig inom Europas gränser.

Här har vi samlat information om hur du kan bidra. Här finns även svar på frågor som Kristianstads kommun får från allmänheten.

Vanliga frågor

 • Boende för personer på flykt från Ukraina

  En person på flykt från Ukraina kan välja att ordna sitt boende och får då betala hyran själv.

  Det är viktigt att veta att det finns vissa stadsdelar i Kristianstad där en flykting inte kan bosätta sig om man är i behov av ekonomiskt stöd från Migrationsverket. Det beror på att områdena har sociala och ekonomiska utmaningar.

  Hos Migrationsverket kan du ta reda på om en adress påverkar rätten till ersättning.

  Om personen inte kan ordna boende själv ska hen vända sig till Migrationsverket. Personer som får boende via Migrationsverket blir så småningom anvisade till ett boende i en kommun och kan inte välja var i landet de ska bo.

  Om boende hos Migrationsverket

 • Privatpersoner som har flyktingar boende hos sig

  Det står var och en fritt att låta flyktingar bo i ens hem. Var tydlig redan från början med vad du kan bistå med rent ekonomiskt och hur länge personerna kan få bo i hemmet. En flytt kan innebära att man måste börja om någon annanstans och att barnen behöver byta skola. Det är viktigt att du känner till förutsättningarna från början.

  De som kommer kan vara i ett trauma. Du måste vara beredd på att kunna hantera olika situationer och reaktioner som kan uppkomma när man möter personer i kris.

  Om flyktingen inte kan bo hos dig längre 

  Om flyktingen inte kan ordna nytt boende själv kontaktar man Migrationsverket. Tänk på att man inte själv väljer var man ska bo och detta kan ändra förutsättningar för barn som går i skolan.

  Ersättningar

  Om du tar emot flyktingar i ditt hem har du inte rätt till någon ersättning.  Läs mer under Ersättning och ekonomiskt stöd till flyktingar.

  Samhällsinformation på ukrainska

  Information från kommunen till ukrainska flyktingar - svenska och ukrainska.pdf

 • Ersättning och ekonomiskt stöd till flyktingar

  Migrationsverket ansvarar för och betalar ut ersättning till flyktingar. För att få ersättning måste personen registrera sig hos Migrationsverket och ansöka om ersättning.

  Om en familj tagit emot flyktingar i sitt eget hem har familjen inte rätt till ersättning från Migrationsverket eller kommunen. Ersättningen betalas alltid ut till den enskilde flyktingen.

   

 • Barn utan vårdnadshavare

  Barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare ska registreras hos Migrationsverket. Det är därför viktigt att du som tagit emot barnet säkerställer att det är gjort. Det gäller oavsett om barnet kommit hit på egen hand eller i sällskap av en vuxen som inte är barnets vårdnadshavare. Även barn med föräldramedgivande ska registreras.

  När barnet är registrerat kontaktar Migrationsverket socialtjänsten. Socialtjänsten gör en första bedömning för att säkerställa att barnet är tryggt. Barn som reser tillsammans med närstående får oftast fortsätta göra det tills man antingen fått en anvisning till en kommun eller kommit fram till de släktingar hen är på väg till.

  Kristianstads kommuns stöd till dig som är barn och ungdom

  Information om mottagande av ensamkommande barn på Migrationsverkets hemsida

   

   

 • Skola och förskola för nyanlända barn och ungdomar

  Barn upp till 18 år har rätt till förskola och skola. Du kontaktar kommunens mottagningsfunktion för nyanlända för att barnet ska bli inskriven.

  Nyanlända barn och elever

  Barnen måste först ha registrerat sig hos Migrationsverket. Skolgång erbjuds inom rimlig tid för att kommunen ska förbereda skolorna på fler elever. Barnomsorg erbjuds inom fyra månader.

 • Vård och vaccination

  Flyktingar från Ukraina har samma rätt till vård som asylsökande. 

  Vård om du är asyksökande eller inte har tillstånd att vara i Sverige – 1177.se

   

   

 • Aktiviteter och språkstöd

  Kristianstads kommun anordnar samverkansmöte om sociala insatser och aktiviteter för ukrainska flyktingar i Kristianstad. Myndigheter, föreningar, församlingar, organisationer och volontärer utbyter information om aktuellt läge och även möjlighet för samverkan. För mer information, kontakta: teamledare Visar Krasniqi visar.krasniqi@kristianstad.se 

  Urbana hembygdsgården är en mötesplats som ordnar aktiviteter för människor som är nya i Sverige: Urbana hembygdsgården

  Mötesplats Ukraina är en öppen mötesplats, med praktiskt och socialt stöd för vuxna och barn. Klädutlämning sker vid behov! Öppettiderna är måndagar, onsdagar och fredagar klockan 11–15. Adress: Östra Boulevarden 48. Arrangörer: Rädda Barnen, Röda Korset och FN-föreningen i Kristianstad.  

 • Skänka pengar eller saker

  Kristianstads kommun har ingen egen insamling av saker, kläder eller förnödenheter utan samverkar med frivilligorganisationer.

  Skänka kläder

  Skåne stadsmission tar både emot och lämnar ut kläder till människor på flykt från Ukraina.

  Skåne stadsmission

  Hjälporganisationer

  Om du vill hjälpa till, är ett bra sätt att kontakta lokala hjälporganisationer för att se vilken hjälp som efterfrågas. 

  Exempel på frivilligorganisationer i Kristianstad:

 • Bli volontär

  Som volontär kan du stötta en flykting eller nyanländ person med enklare samhällsinformation, språkstöd, praktiska uppgifter och lotsa till olika platser som de behöver komma i kontakt med i samhället. 

  Bli volontär

 • Bli familjehem

  Kristianstads kommun har ansvar för ensamkommande barn och ungdomar som behöver ett tryggt hem. Vi söker därför personer och familjer som är intresserade av att ställa upp som familjehem för barn och ungdomar som tvingats fly.

  Kontaktfamilj, familjehem

 • Risk för människohandel

  I samband med flyktingströmmar ökar risken för att personer utnyttjas för prostitution, människohandel och andra former av våld. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på ökad risk för exploatering.

  Jämställdhetsmyndigheten har information till yrkesverksamma och dig som möter människor på flykt. Information finns även på ukrainska, ryska och engelska.

  Jämställdhetsmyndigheten – till dig som möter personer på flykt från Ukraina

  Prostitution och människohandel

 • Kommunens ansvar

  Kommunens grundläggande ansvar är att samhällsviktiga verksamheter ska fungera både i vardag och under en kris.

  Vi bedriver ett långsiktigt arbete kopplat till krisberedskap och civilt försvar. Civilt försvar är tillsammans med det militära försvaret el del av totalförsvaret. Vi följer kontinuerligt utvecklingen i Ukraina och säkerhetsläget i vår omvärld. Vi samverkar med andra myndigheter och kommuner för att vara förberedda för olika scenarier och framtida behov.

  När det gäller flyktingar från Ukraina ansvarar kommunen för skola och förskola för barnen och boende för personer som är anvisade från Migrationsverket. Vi ansvarar också för boende, omsorg och god man för ensamkommande barn. 

  Kommunens krisberedskap

  Anvis­ning och ordnat boende i kommun

   

 • Hantera din och andras oro och stress

  Information om du känner dig orolig av omvärldsläget och rapporteringen.

  Stöd vid oro, Krisinformation

  Råd till dig som påverkas av en allvarlig händelse, 1177

  Att prata med barn och ungdomar 

  Medarbetare inom förskola och skola har utbildning och erfarenhet att hantera barns oro.

  Ericastiftelsen och Försvarsmakten har tagit fram råd för hur vuxna kan prata med barn.

  Barn och ungas oro och rädsla för kriget i Ukraina

  Att prata med barn om oro för omvärldsläget, Försvarsmakten 

  För dig som är ung och känner oro 

  Du har säkert sett på nyheterna eller pratat med din familj eller kompisar om det som händer just nu. Det sprids även information på sociala medier. Vid en allvarlig händelse är det vanligt att  information delas. Det är viktigt att fundera på var informationen kommer ifrån och inte sprida rykten vidare.

  Källkritik, Krisinformation

  Om sociala medier i kriser, Krisinformation 

  Om du känner oro, kan du också ringa eller chatta med Bris (Barnens rätt i samhället). 

  Bris

   

 • Hemberedskap och trygghetspunkter

  Alla som bor i Sverige är en del av vår beredskap och du kan bidra till vår gemensamma trygghet och säkerhet.

  Du kan påverka din egen och dina näras säkerhet genom att se över din hemberedskap så att du klarar minst en vecka utan stöd från samhället, men hamstra inte. Det finns det ingen anledning till och det kan göra det svårare för andra. 

  Din krisberedskap

  Trygghetspunkter

  En trygghetspunkt är en plats där du vid en kris eller en störning i någon viktig samhällsfunktion kan få aktuell information, enklare sjukvård, krisstöd, vila och något enkelt att äta och dricka. 

  Kommunens trygghetspunkter

 • Var källkritisk

  Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara uppmärksam på den information som vi får till oss och inte sprida rykten och felaktig information vidare.
  Sök därför information från olika trovärdiga källor.

  Källkritik, Krisinformation

  Om sociala medier i kriser, Krisinformation

   

 • Var finns skyddsrum?

  En del av den egna krisberedskapen är att veta var det finns skyddsrum. Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som ansvarar för skyddsrummen i Sverige. Via MSB:s skyddsrumskarta kan du se var ditt närmaste skyddsrum ligger och hur många platser det har.

  Skyddsrum, MSB

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.