Ukraina och läget i omvärlden

Kriser och allvarliga händelser i omvärlden kan väcka tankar, oro och rädsla hos både vuxna och barn. Kommunens grundläggande ansvar är att bedriva våra samhällsviktiga verksamheter oavsett vilken yttre påverkan som finns, som till exempel en pandemi eller ett krig inom Europas gränser.

Här har vi samlat information om hur du kan bidra. Här finns även svar på frågor som Kristianstads kommun får från allmänheten.

Vanliga frågor

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.