Din krisberedskap

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ned? Elen försvinner, inget vatten i kranen eller mobilnätet ligger nere. Hur klarar du dig? Viktigt är att ha dricksvatten, mat och värme, och att kunna ta emot viktig information.

Förbered dig

Se till att du och dina nära klarar vardagen om samhället inte fungerar som vi är vana vid. Med rätt förberedelser kan du även hjälpa andra. Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat och värme, och att kunna ta emot viktig information. Har du vad du behöver vid en kris? Kolla in checklistan som du hittar under relaterad information.

Dricksvatten

Att ha tillgång till rent vatten är en av de viktigaste sakerna vid en kris.

Om kommunen inte alls kan leverera vatten kommer vi att placera ut vattentankar och du får hämta vatten i egna kärl. Vattentankarna ställs i de områden där behovet är störst.

Det kan också hända att vattnet i kranen har blivit förorenat och då måste du koka det. Om vattnet är förorenat är det inte alltid självklart att kommunen ställer ut vattentankar.

Tips vid en vattenkris

 • Se till att du har lämpliga kärl för att hämta dricksvatten i.
 • Om vattnet i kranen blivit förorenat ska du koka upp vattnet ordentligt och låta det svalna innan du använder det i matlagning eller som dryck.
 • För att spola på toaletten, diska och tvätta dig ska du inte använda rent dricksvatten. Hämta istället vatten i hav, bäck, trädgårdstunna, damm, pool eller liknande.
 • Om du har djur som behöver mycket vatten ska du använda vatten från vattendrag. Du kan också kontakta grannar med rent brunnsvatten. Kontrollera gärna förekomsten av vattendrag och grannar med brunnsvatten i förväg.
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Medborgarcenter

Telefon

044-13 50 00

Besöksadress

Rådhus Skåne

Västra Storgatan 12

291 80 Kristianstad

Läs mer

Översvämningar

Det är fastighetsägarens ansvar att skydda sin egendom mot översvämning. Beror översvämningen på brister i vatten- och avloppsnätet har kommunen ett ansvar.

Läs mer

Närmaste skyddsrum?

På kartan hittar du ditt närmaste skyddsrum. Kartan drivs av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.