Näringsliv och företag

Kristianstads kommun har satt in flera åtgärder för att stötta det lokala näringslivet med anledning av coronavirus, covid-19. Här har vi samlat information för dig som driver företag.

Företagslotsen guidar dig som företagare

Kommunens företagslots finns till för att hjälpa dig och guida dig rätt. Har du frågor eller information att ge går det bra att ringa eller maila företagslotsen på tfn: 044-13 58 87 eller cecilia.isberg@kristianstad.se

Håll dig uppdaterad

Vi uppmanar dig som företagare att hålla dig uppdaterad via olika myndigheters webbplats. Läget för näringslivet förändras snabbt och det är viktigt att du söker information hos rätt instans.

Nedan hittar du vanliga frågor och svar om kommunens stöd till det lokala näringslivet under corona-pandemin.

Vanliga frågor

  • Samhällsviktiga verksamheter – vad gäller?

   Om skolor och förskolor stänger har personer som jobbar inom samhällsviktig verksamhet rätt till barnomsorg. Det är arbetsgivaren, inte kommunen eller vårdnadshavaren, som avgör om verksamheten är samhällsviktig.

   Du som är vårdnadshavare 

   • din arbetsgivare avgör om din arbetsinsats behövs för att upprätthålla samhällsviktiga verksamheter
   • du behöver inte anmäla till förskolan, skolan eller kommunen
   • om förskolorna eller skolorna stängs kommer du att få information från din skola. 

   Du som är arbetsgivare eller uppdragsgivare

   • bedöm om du bedriver samhällsviktig verksamhet
   • bedöm vilken personal du behöver för att upprätthålla prioriterad verksamhet på tillräcklig nivå.

   Skicka inte in listor eller intyg till kommunen

   Arbetsgivare ska inte anmäla till kommunen att verksamheten är samhällsviktig. Detta behöver du bara kunna styrka om kommunen önskar intyg för en enskild medarbetare.

   Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har mer information.

   MSB om samhällsviktiga verksamhet

    

  • Avgiftsfri uteservering och butiksyta utomhus - vad gäller?

   Kristianstads kommun inför avgiftsbefrielse för uteserveringar hela 2021 och ger restaurangägare och krögare möjlighet att utöka sittplatserna något i anslutning till sin gällande servering. Åtgärden berör inte polistillstånd, som även fortsatt ska sökas enligt gängse regler.

   Kommunen erbjuder även handeln möjlighet att i viss utsträckning, där det är möjligt och lämpligt, använda gaturummet för avgiftsfri varuexponering.

   För både uteserveringar och varuexponering utomhus krävs alltid polistillstånd, det är bara den kommunala avgiften som försvinner under den angivna perioden.

   Har du frågor kring format och omfattning av utökad varuexponering eller uteservering är du välkommen att kontakta oss cecilia.isberg@kristianstad.se 

   Uteserveringar

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.