Näringsliv och företag

Kristianstads kommun sätter in flera åtgärder för att stötta det lokala näringslivet med anledning av coronavirus, covid-19. Här har vi samlat information för dig som driver företag.

Företagslotsen guidar dig som företagare

Kommunens företagslots finns till för att hjälpa dig och guida dig rätt. Har du frågor eller information att ge går det bra att mejla oss eller ringa oss. Du hittar oss under kontakt.

Håll dig uppdaterad

Vi uppmanar sig som företagare att hålla dig uppdaterad via olika myndigheters webbplats. Läget för näringslivet förändras snabbt och det är viktigt att du söker information hos rätt instans.

Vanliga frågor

  • Samhällsviktiga verksamheter – vad gäller?

   Om skolor och förskolor stänger har personer som jobbar inom samhällsviktig verksamhet rätt till barnomsorg. Det är arbetsgivaren, inte kommunen eller vårdnadshavaren, som avgör om verksamheten är samhällsviktig.

   Du som är vårdnadshavare 

   • din arbetsgivare avgör om din arbetsinsats behövs för att upprätthålla samhällsviktiga verksamheter
   • du behöver inte anmäla till förskolan, skolan eller kommunen
   • om förskolorna eller skolorna stängs kommer du att få information från din skola. 

   Du som är arbetsgivare eller uppdragsgivare

   • bedöm om du bedriver samhällsviktig verksamhet
   • bedöm vilken personal du behöver för att upprätthålla prioriterad verksamhet på tillräcklig nivå.

   Skicka inte in listor eller intyg till kommunen

   Arbetsgivare ska inte anmäla till kommunen att verksamheten är samhällsviktig. Detta behöver du bara kunna styrka om kommunen önskar intyg för en enskild medarbetare.

   Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har mer information.

   MSB om samhällsviktiga verksamhet

    

  • Avgiftsfri uteservering och butiksyta utomhus - vad gäller?

   Kristianstads kommun inför avgiftsbefrielse för uteserveringar hela 2020 och ger restaurangägare och krögare möjlighet att utöka sittplatserna något i anslutning till sin gällande servering. Åtgärden berör inte polistillstånd, som även fortsatt ska sökas enligt gängse regler.

   Kommunen erbjuder även handeln möjlighet att i viss utsträckning, där det är möjligt och lämpligt, använda gaturummet för avgiftsfri varuexponering.

   För både uteserveringar och varuexponering utomhus krävs alltid polistillstånd, det är bara den kommunala avgiften som försvinner under den angivna perioden.

   Har du frågor kring format och omfattning av utökad varuexponering eller uteservering är du välkommen att kontakta oss cecilia.isberg@kristianstad.se 

   Uteserveringar

  • Förlängd betalningstid för fakturor och avgifter – vad innebär det?

   Kristianstads kommun förlänger betalningstiden på fakturor och avgifter med 90 dagar från ordinarie förfallodatum. Anståndet gäller för företag och organisationer för fakturor som rör avgifter för vatten och avlopp, hyror för lokaler, arenor och anläggningar samt tillstånd och tillsyn.

   Möjlighet till förlängd betaltid gäller inte utländska bolag, staten och statliga myndigheter, regioner och andra kommuner samt hel- och delägda kommunala bolag.

   För att få anstånd måste detta sökas via vår e-tjänst. Inga påminnelser, inkassokrav, räntor eller avgifter kommer att skickas till berörda företag för fakturor som regleras enligt dessa villkor.

   E-tjänst: Begär anstånd för betalning av fakturor

  • Fakturor till Kristianstads kommun – vad gäller?

   Kristianstads kommun kortar betaltiden till sina leverantörer så långt det är möjligt, för att på så sätt ytterligare bidra till att stärka företagens likviditet.

   Möjligheten till tidigarelagt betalningsdatum gäller inte utländska bolag, staten och statliga myndigheter, regioner och andra kommuner samt hel- och delägda kommunala bolag.

   Om du som företagare och leverantör till Kristianstads kommun önskar ha en betalning snabbare än 30 dagar använder du vår e-tjänst.

   E-tjänst: Snabbare betalning av leverantörsfakturor

  • Företag m.fl. som hyr av kommunen eller ABK - vad gäller?

   Butiker, restauranger, hotell och vissa andra verksamheter som hyr lokaler av kommunen eller ABK får hyran reducerad med 50 procent under april, maj och juni 2020. Reduceringen gäller inte för hyresgäster med arrendekontrakt.

   Information för dig som hyr av kommunen

   Kommunen har identifierat vilka hyresgäster som kan vara aktuella för hyresreduktion. De hyresgästerna är meddelade via brev med överenskommelse (tilläggskontrakt) för reduceringen. Hyran justeras i efterhand och retroaktivt från 1 april. Har du inte mottagit något brev, men din verksamhet har en SNI-kod som är angiven av regeringen som aktuell för hyresreduktion (se lista), vänligen kontakta vårt medborgarcenter senast den 15 juni 2020. 

   Information för dig som hyr av ABK

   ABK halverar lokalhyror för bland annat butiker och restauranger

   Information för dig som hyr av privat hyresvärd

   Om du som företagare hyr via någon annan fastighetsägare måste du kontakta din fastighetsägare för korrekt information.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.