Förskola och skola

De kommunala förskolorna och skolorna är öppna. Kristianstads kommun följer myndigheternas rekommendationer om coronavirus, covid-19. Friska barn och elever kan gå till förskolan och skolan som vanligt. Men är du sjuk eller har symptom ska du stanna hemma till två dagar efter tillfrisknande.

De flesta elever som går i grundskolan och motsvarande har skolplikt och förväntas därför vara i skolan, om de inte har ett giltigt skäl till frånvaro som exempelvis sjukdom.

Om ditt barn är fullt friskt och går i grundskolan eller grundsärskolan är det viktigt att barnet går till skolan och deltar i undervisningen. Annars riskerar barnet att få ogiltig frånvaro.

Våra förskolor, grundskolor, grundsärskolor och fritidshem arbetar med att ge barnen den bästa möjliga utbildning, omsorg och tillsyn. Vi gör allt vi kan för att ge barnen de bästa förutsättningarna utifrån de rådande omständigheterna.

Folkhälsomyndighetens information till skolor och förskolor

Vid stängning av förskolor och skolor

Regeringen har möjlighet att ta beslut om stängning av förskolor, skolor, fritidshem eller annan verksamhet enligt skollagen.

Om regeringen tar ett sådant beslut har kommunen uppgift att ordna omsorg åt barn till vårdnadshavare som uppbär samhällsviktig funktion. Undervisning kommer att erbjudas genom distans alternativt med hemuppgifter eller i blandad form. 

Kristianstads kommun är väl förberedd om det blir aktuellt med stängning av verksamheter. Vi kommer skyndsamt att skicka ut information till vårdnadshavare med barn i de kommunala verksamheterna via vårt system Unikum.

Unikum

Målet är att vårdnadshavare ska känna sig trygga och veta hur de ska agera.

Skolverket om stägning av förskolor och skolor

Vanliga frågor

  • Distansundervisning i grundskolan?

   När skolan är öppen gäller ordinarie undervisning och när skolan är stängd kan distansundervisning bedrivas. I Kristianstads kommuns skolor bedrivs inte distansundervisning parallellt med vanlig undervisning.

   Elever som är hemma från grundskolan har alltså inte rätt till distansundervisning då grundskolan i dagsläget är öppen, till skillnad från gymnasieskolorna.

   Hur sjuka elever på grundskolan ska ges möjlighet att inhämta kunskap då de gått miste om undervisning hanteras enligt praxis på skolorna, det vill säga det ska hanteras som det vanligtvis görs oavsett ”coronatider”.

  • Om föräldrar blir permitterade – vad gäller?

   Om en vårdnadshavare blir permitterad har barnet rätt att behålla sin plats i förskolan, däremot inte i fritidshem. Förskolan ger barnet pedagogik stimulans och kontinuitet i sin vistelse. För fritidshembarn finns kontinuiteten i skolan. 

   Om du behöver ändra ditt barns schema anmäler du det.  Är du permitterad på deltid är det den tid du arbetar som gäller för barnets vistelse. Är du permitterad på heltid har ditt förskolebarn rätt att behålla sin plats på högst 15 timmar per vecka. 

   Registrera barnets schema

  • Samhällsviktiga verksamheter – vad gäller?

   Om skolor och förskolor stänger har personer som jobbar inom samhällsviktig verksamhet rätt till barnomsorg. Det är arbetsgivaren, inte kommunen eller vårdnadshavaren, som avgör om verksamheten är samhällsviktig.

   Du som är vårdnadshavare 

   • din arbetsgivare avgör om din arbetsinsats behövs för att upprätthålla samhällsviktiga verksamheter
   • du behöver inte anmäla till förskolan, skolan eller kommunen
   • om förskolorna eller skolorna stängs kommer du att få information från din skola. 

   Du som är arbetsgivare eller uppdragsgivare

   • bedöm om du bedriver samhällsviktig verksamhet
   • bedöm vilken personal du behöver för att upprätthålla prioriterad verksamhet på tillräcklig nivå.

   Skicka inte in listor eller intyg till kommunen

   Arbetsgivare ska inte anmäla till kommunen att verksamheten är samhällsviktig. Detta behöver du bara kunna styrka om kommunen önskar intyg för en enskild medarbetare.

   Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har mer information.

   MSB om samhällsviktiga verksamhet

    

  • Hur vet jag om det är pollenallergi eller covid-19?

   Då även covid-19 kan ge milda förkylningssymtom är det svårt att till en början bedöma om dina symtom beror på allergi eller om du smittats av sjukdomen.

   Se till att stanna hemma även om du får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för din allergi. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina symtom sannolikt beror på allergi behöver du inte vara hemma.

   Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till din allergi eller om du får feber ska du stanna hemma tills dessa symtom försvinner och ytterligare två dagar.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.