Förskola och skola

De kommunala förskolorna och skolorna är öppna. Kristianstads kommun följer myndigheternas rekommendationer om coronavirus, covid-19.

Folkhälsomyndighetens information till förskola, grundskola och gymnasier

Vid stängning av förskolor och skolor

Regeringen har möjlighet att ta beslut om stängning av förskolor, skolor, fritidshem eller annan verksamhet enligt skollagen.

Om regeringen tar ett sådant beslut har kommunen uppgift att ordna omsorg åt barn till vårdnadshavare som uppbär samhällsviktig funktion. Undervisning kommer att erbjudas genom distans alternativt med hemuppgifter eller i blandad form. 

Kristianstads kommun är väl förberedd om det blir aktuellt med stängning av verksamheter. Vi kommer skyndsamt att skicka ut information till vårdnadshavare med barn i de kommunala verksamheterna via vårt system Unikum.

Unikum

Målet är att vårdnadshavare ska känna sig trygga och veta hur de ska agera.

Skolverket om stägning av förskolor och skolor

Högstadieskolorna

Den tidigare nedåtgående trenden i antal fall av covid-19 i Skåne har brutits under vecka 7. Med anledning av detta och att sportlovet kan innebära nya kontakter med risk för smitta rekommenderar Smittskydd Skåne att högstadier i Skåne i så stor utsträckning som möjligt bedriver fjärr- eller distansundervisning första veckan efter sportlovet, det vill säga under vecka 9. Smittskydd Skåne rekommenderar också att man från vecka 10 fram till påsklovet fortsätter med högst den nivå av närundervisning som man hade under vecka 7.

Kristianstads kommun följer liksom tidigare myndigheternas rekommendationer, vilket innebär undervisning på distans under vecka 9. Därefter sker en successiv återgång till närundervisning. Det innebär att årskurs 9 börjar närundervisning 8 mars, årskurs 8 börjar sin närundervisning 15 mars och årskurs 7 börjar sin närundervisning 22 mars. Undantag kan förekomma efter beslut från rektor. Särskoleelever i årskurs 7-9 har under perioden fortsatt närundervisning.

Kristianstads kommun kommer nogsamt att följa utvecklingen vecka efter vecka, vilket kan komma att avspegla sig i nya och reviderade beslut allteftersom. Blir det någon ny generell myndighetsrekommendation kommer information att finnas här.

Under tiden eleverna har fjärrundervisning kommer undervisningen att ske enligt ordinarie schema men i digitalt klassrum.

Sjukfrånvaro anmäls på vanligt sätt. Anmälan om annan frånvaro görs till mentor via epost.

Lunch för högstadieelever vid undervisning på distans

Skollunch erbjuds i form av hämtning av lunchlåda för de elever som har undervisning på distans.

Information om hantering av lunch för högstadieeleverna

Vid frågor kontaktas respektive ansvarig rektor alternativt kostenheten beroende på frågans karaktär. Kostenheten: lena.larsen@kristianstad.se

Gymnasieskolorna

Kristianstads kommun följer regeringens och olika myndigheters rekommendationer som tillsvidare innebär att samtliga elever ska ha närundervisning på skolan i viss omfattning samtidigt som endast omkring en tredjedel av eleverna är på sin skola samtidigt. Vidare bedömer Kristianstads kommun att det nu är viktigt att avgångseleverna i årskurs 3 får så mycket närundervisning som möjligt.

Undervisningen på kommunens gymnasieskolor kommer därför bedrivas enligt följande från och med vecka 10 (8 mars) och läsåret ut. Vecka 9 är det undervisning på distans för alla årskurser på inrådan av Smittskydd Skåne. Detta på grund av att den nedåtgående trenden i antal fall av covid-19 brutits. Ändras rekommendationerna på så sätt att andelen av eleverna som är på sin skola samtidigt kan öka så kommer distansundervisningen minska för alla årskurser.

Årskurs 1 har närundervisning veckorna 11, 16 och 21 och distansundervisning övriga veckor.
Årskurs 2 har närundervisning veckorna 13, 18 och 23 och distansundervisning övriga veckor.
Årskurs 3 har närundervisning veckorna 10, 12, 15, 17, 19, 20, 22 och 24 och distansundervisning övriga veckor.

Andra upplägg för att bedriva undervisningen med omkring en tredjedel av eleverna samtidigt på skolan kan komma att beslutas vad gäller specifika program.

Elever på programmen Individuellt alternativ och Språkintroduktion samt elever i gymnasiesärskolan är undantagna och ska, precis som tidigare, ha närundervisning på skolan som vanligt.

Lunch för gymnasieelever vid undervisning på distans

Gymnasiecheferna i Skåne Nordost har kommit överens om följande avseende lunch vid distansundervisning:

Oavsett om det är distansundervisning på heltid eller någon form av deltid så erbjuder hemkommunen sina folkbokförda gymnasieelever, oavsett vilken skola eller kommun man går i, möjlighet till skollunch när man läser på distans. Detta t.ex. genom hämtning vid angiven skolrestaurang eller genom utbetalning av matersättning. Respektive hemkommun avgör på vilket sätt möjlighet till skollunch ska utformas. I Kristianstads kommun innebär det möjlighet att hämta lunch på utsedda kommunala förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Vidare erbjuder kommunen som skolhuvudman gymnasieelever från kommuner utanför Skåne Nordost, som går i någon av kommunens skolor, möjlighet till skollunch genom hämtning vid angiven skolrestaurang.

Om du vill hämta lunchlåda ska anmäla du anmäla via e-tjänsten som finns längst ner på sidan under relaterad information. Beställningar av lunchlåda för kommande vecka görs senast på fredagen kl. 9.00.

Information om hantering av lunch för gymnasieeleleverna

Vid frågor kontaktas respektive ansvarig rektor alternativt kostenheten beroende på frågans karaktär. Kostenheten: lena.larsen@kristianstad.se

Vanliga frågor

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.