Förskola och skola

De kommunala förskolorna och skolorna är öppna. Kristianstads kommun följer myndigheternas rekommendationer om coronavirus, covid-19.

 

Folkhälsomyndighetens information till förskola, grundskola och gymnasier

Vid stängning av förskolor och skolor

Regeringen har möjlighet att ta beslut om stängning av förskolor, skolor, fritidshem eller annan verksamhet enligt skollagen.

Om regeringen tar ett sådant beslut har kommunen uppgift att ordna omsorg åt barn till vårdnadshavare som uppbär samhällsviktig funktion. Undervisning kommer att erbjudas genom distans alternativt med hemuppgifter eller i blandad form. 

Kristianstads kommun är väl förberedd om det blir aktuellt med stängning av verksamheter. Vi kommer skyndsamt att skicka ut information till vårdnadshavare med barn i de kommunala verksamheterna via vårt system Unikum.

Unikum

Målet är att vårdnadshavare ska känna sig trygga och veta hur de ska agera.

Skolverket om stägning av förskolor och skolor

Vanliga frågor

  • Distansundervisning i grundskolan?

   När skolan är öppen gäller ordinarie undervisning och när skolan är stängd kan distansundervisning bedrivas. I Kristianstads kommuns skolor bedrivs inte distansundervisning parallellt med vanlig undervisning.

   Elever som är hemma från grundskolan har alltså inte rätt till distansundervisning då grundskolan i dagsläget är öppen, till skillnad från gymnasieskolorna.

   Hur sjuka elever på grundskolan ska ges möjlighet att inhämta kunskap då de gått miste om undervisning hanteras enligt praxis på skolorna, det vill säga det ska hanteras som det vanligtvis görs oavsett ”coronatider”.

  • Om föräldrar blir permitterade – vad gäller?

   Om en vårdnadshavare blir permitterad har barnet rätt att behålla sin plats i förskolan, däremot inte i fritidshem. Förskolan ger barnet pedagogik stimulans och kontinuitet i sin vistelse. För fritidshembarn finns kontinuiteten i skolan. 

   Om du behöver ändra ditt barns schema anmäler du det.  Är du permitterad på deltid är det den tid du arbetar som gäller för barnets vistelse. Är du permitterad på heltid har ditt förskolebarn rätt att behålla sin plats på högst 15 timmar per vecka. 

   Registrera barnets schema

  • Har gymnasieskolorna Öppet hus i år?

   Myndigheternas rekommendationer försvårar det årliga Öppet hus som Kristianstads kommuns gymnasieskolor brukar ha för att underlätta valet för eleverna i årskurs 9. 

   Det gör att varje gymnasieskola behöver hitta nya sätt att nå ut till blivande elever och deras vårdnadshavare. Exempelvis kan det innebära att man tar emot fler elever på besök för så kallad skuggning eller andra aktiviteter i mindre grupper. Man behöver också hitta alternativa sätt för att levandegöra verksamheten, via till exempel hemsida och sociala medier.

   ­Det ställer också större krav på studie- och yrkesvägledningen, men även på vårdnadshavare och elever att själva söka information och visa intresse. Information om skolorna finns på vår hemsida och Skanegy.se.

  • Var kan gymnasieeleverna hämta lunch under distansperioder?

   Från och med 24 augusti kan alla gymnasieelever som läser på distans hämta ut lunchlåda. Tanken är att detta ska kunna göras på en skola/plats i närheten av hemmet. Det är en stor omställning och därav kommer organisering av detta inte vara klart 24 augusti. Men de två första veckorna, vecka 35 och 36, finns möjlighet för de som önskar att hämta lunchlåda på Södra Kasern.

   Information kommer via Unikum till elever och vårdnadshavare. Vid frågor kontakta ansvarig rektor.

  • Samhällsviktiga verksamheter – vad gäller?

   Om skolor och förskolor stänger har personer som jobbar inom samhällsviktig verksamhet rätt till barnomsorg. Det är arbetsgivaren, inte kommunen eller vårdnadshavaren, som avgör om verksamheten är samhällsviktig.

   Du som är vårdnadshavare 

   • din arbetsgivare avgör om din arbetsinsats behövs för att upprätthålla samhällsviktiga verksamheter
   • du behöver inte anmäla till förskolan, skolan eller kommunen
   • om förskolorna eller skolorna stängs kommer du att få information från din skola. 

   Du som är arbetsgivare eller uppdragsgivare

   • bedöm om du bedriver samhällsviktig verksamhet
   • bedöm vilken personal du behöver för att upprätthålla prioriterad verksamhet på tillräcklig nivå.

   Skicka inte in listor eller intyg till kommunen

   Arbetsgivare ska inte anmäla till kommunen att verksamheten är samhällsviktig. Detta behöver du bara kunna styrka om kommunen önskar intyg för en enskild medarbetare.

   Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har mer information.

   MSB om samhällsviktiga verksamhet

    

  • Hur vet jag om det är pollenallergi eller covid-19?

   Då även covid-19 kan ge milda förkylningssymtom är det svårt att till en början bedöma om dina symtom beror på allergi eller om du smittats av sjukdomen.

   Se till att stanna hemma även om du får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för din allergi. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina symtom sannolikt beror på allergi behöver du inte vara hemma.

   Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till din allergi eller om du får feber ska du stanna hemma tills dessa symtom försvinner och ytterligare två dagar.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.