Coronavirus covid-19

Kristianstads kommun följer Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer utifrån risknivån "mycket hög risk för samhällsspridning”. Tillsammans hjälps vi åt för att minska smittspridningen. Särskilt viktigt är det att skydda äldre och andra personer i riskgruppen.

Coronavirus covid-19. Foto: Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAMS
Coronavirus covid-19. Foto: Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAMS

Kristianstads kommun arbetar intensivt med att planera för en situation som kan komma att pågå under en längre period. Planering pågår för att minska påverkan på samhällsviktiga verksamheter och för att skapa uthållighet över tid. Det handlar bland annat om att planera för bemanning och materialförsörjning i kommunens verksamheter.

Stanna hemma när du är sjuk

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du stanna hemma för att undvika att smitta andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Tänk även på detta om du företräder en omsorgstagare eller klient.

Region Skånes självtest av coronavirus/covid-19

Gör en självskattning för att se om du behöver kontakta vården eller om du kan stanna hemma för egenvård.

Region Skånes självtest av coronavirus/covid-19

Frågor om coronaviruset? Ring 113 13

Har du frågor om coronviruset kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. Hit kan du ringa dygnet runt.

All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet.

Är du sjuk?

Om du är sjuk och behöver rådgivning ringer du 1177.

1177.se

Information och svar på frågor om coronavirus

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation.se

Information in other languages

The Public Health Agency of Sweden's website

Official information on the novel corona virus

Information om covid-19 på olika språk

Teckenspråkstolkad information om covid-19

Vanliga frågor

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.