Coronavirus covid-19

Kristianstads kommun följer Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer utifrån risknivån "mycket hög risk för samhällsspridning”. Tillsammans hjälps vi åt för att minska smittspridningen. Särskilt viktigt är det att skydda äldre och andra personer i riskgruppen.

Coronavirus covid-19. Foto: Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAMS
Coronavirus covid-19. Foto: Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAMS

Kristianstads kommun arbetar med att planera för en situation som kan komma att pågå under en längre period. Planering pågår för att minska påverkan på samhällsviktiga verksamheter och för att skapa uthållighet över tid. Det handlar bland annat om att planera för bemanning och materialförsörjning i kommunens verksamheter.

Stanna hemma när du är sjuk

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du stanna hemma för att undvika att smitta andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Tänk även på detta om du företräder en omsorgstagare eller kunder.

Frågor om coronaviruset? Ring 113 13

Har du frågor om coronviruset kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. Hit kan du ringa dygnet runt.

Är du sjuk?

Om du är sjuk och behöver rådgivning ringer du 1177.

1177.se

Information och svar på frågor om coronavirus

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation.se

Region Skåne

Information in other languages

The Public Health Agency of Sweden's website

Official information about the corona virus

Information om covid-19 på olika språk

Teckenspråkstolkad information om covid-19

Länsstyrelsens youtubesida med filmklipp på olika språk

Vanliga frågor

  • Upplever du trängsel på serveringar?

   Från den 1 juli 2020 träder en tillfällig lag gällande smittskyddsåtgärder på serverinbgsställen. Lagen innebär att kommunerna ansvarar för tillsynen av trängsel på restauranger, barer, kaféer, nattklubbar och andra näringsverksamheter som bedriver servering till allmänheten av mat och dryck på plats. Verksamheter där det inte ges möjlighet till förtäring på stället omfattas inte, exempelvis kiosker, food trucks och liknande där det saknas sittplatser och bord. Lagen gäller inte heller för personalrestauranger och skolmatsalar.

   Klagomål om trängsel

   Har du sett trängsel på en servering kan du anmäla det till Kristianstads kommun via länken nedan. Du kan också kontakta Medborgarcenter på telefon 044-13 50 00. Tänk på att ge så utförlig information som möjligt, till exempel tidpunkt, datum och hur du upplevde trängseln.

   Till formulär för anmälan om trängsel

  • Hur vet jag om det är pollenallergi eller covid-19?

   Då även covid-19 kan ge milda förkylningssymtom är det svårt att till en början bedöma om dina symtom beror på allergi eller om du smittats av sjukdomen.

   Se till att stanna hemma även om du får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för din allergi. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina symtom sannolikt beror på allergi behöver du inte vara hemma.

   Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till din allergi eller om du får feber ska du stanna hemma tills dessa symtom försvinner och ytterligare två dagar.

  • Har du en anhörig på ett vård- och omsorgsboende?

   Det är besöksförbud på alla kommunens vård- och omsorgsboenden. Besöksförbudet gäller från den 18 mars till utgången av augusti 2020. Förbudet kan förlängas därefter om det behövs.

   Förbudet gäller alla besök, även de som besöker boenden i tjänsten, till exempel fotterapeuter, tandvårdspersonal och frisörer.

   För anhöriga kan utomhusbesök ofta vara möjligt. Välkommen att kontakta enhetschefen på respektive boende för mer information. 

   Är du orolig för din anhörig? Prata med personalen på boendet. Du är också välkommen att ringa medborgarcenter om du vill få anhörigstöd.

   Anhörigstöd

  • Är du äldre och behöver hjälp?

   Som äldre bör du begränsa dina sociala kontakter för att skydda dig från coronasmitta. Det innebär bland annat att du så långt som möjligt ska undvika folksamlingar i exempelvis kollektivtrafik, affärer och offentliga lokaler.

   Kommunens hjälplinje är för dig som är äldre och vill prata bort en stund, ställa frågor eller få stöd om du är orolig.

   Hjälplinjen

   Många mataffärer erbjuder hjälp med hemleverans. Det finns också restauranger och caféer med hemkörning och take-away.

   Lista med mataffärer, restauranger och caféer med hemleverans

  • Utsätts du för våld av en närstående?

   Hemmet ska vara en trygg plats både för barn och vuxna. Men tyvärr är det inte alltid så. Våld i nära relationer sker oftast i hemmet där det saknas utomstående vittnen.

   Du som är våldsutsatt, hotad, lever i ett förhållande med allvarliga konflikter eller som själv utövar våld kan få hjälp. Förutom rådgivning kan du få praktisk hjälp och skydd i en akut situation. Hjälp finns för dig, oavsett ålder och sexuell läggning.

   Våld och hot

    

  • Känner du oro och mår psykiskt dåligt?

   Vi påverkas olika av coronapandemin. Kanske känner du oro och mår psykiskt dåligt när ditt liv har förändrats?

   Tips och råd för olika åldrar

   Hos Uppdrag Psykisk Hälsa finns råd och stöd beroende på om du är barn, ungdom, vuxen eller äldre.

   Uppdrag Psykisk Hälsa

   Kommunens hjälp till dig med psykisk funktionsnedsättning

   Om stödet och hjälpen du kan få från kommunen om du har en psykisk funktionsnedsättning och tips om nationella organisationer och hjälpforum.

   Psykisk funktionsnedsättning

  • Kan jag besöka kommunens verksamheter?

   Många kommunala verksamheter har stängt på grund av coronavirus. Inom många av våra omsorgsverksamheter och boenden har vi besöksförbud. För anhöriga kan det vara möjligt med utomhusbesök. Kontakta enhetschefen på boendet för mer information.

   Andra kommunala verksamheter är öppna och om du är frisk är du välkommen. Har du sjukdomssymtom ska du stanna hemma.

   Du är alltid välkommen att ringa eller skicka ett mejl till våra verksamheter.

   Så påverkas kommunens verksamheter av coronasmitta

  • Arbetar du inom vård- och omsorg?

   Äldre och andra riskgrupper är särskilt känsliga för smittan och det är därför extra viktigt att vi skyddar dem. Det är därför extra viktigt att människor som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre låter bli att gå till jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion.

  • Förhindra ryktesspridning

   Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

  • Provtagning av Covid-19?

   Det finns två olika typer av prov som kan tas vid covid-19. Det ena visar om du har en pågående infektion och det andra visar om du har haft covid-19 och har utvecklat antikroppar.

   Läs mer på 1177.se

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.