Akut hjälp, krishantering

Om du eller någon annan är i en akut nödsituation ska du alltid ringa 112. Var beredd på att berätta vad det är som hänt, var det har inträffat och vilket telefonnummer du ringer från.

En kris eller en samhällsstörning är en extraordinär händelse som innebär en stor risk för allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner. Krisen påverkar liv, egendom eller miljö.

Alla kommuner ska ha ett handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande verksamhet samt krishantering. Syftet är att skapa säkerhet och trygghet för alla som bor, arbetar eller vistas i kommunen. Vi ska ha god kunskap om de risker som finns och ha planer för hur dessa ska förhindras aller minska. Vi ska också ha god beredskap för krishantering och för att samordna krishanteringsinsatser inom vårt geografiska område.

Exempel på kriser som skulle kunna uppstå hos oss är:

 • omfattande, längre störningar i elförsörjningen
 • översvämning
 • svåra snöoväder
 • störningar i vattenförsörjningen
 • olyckor med skolbussar
 • olyckor i skolor
 • omfattande brand i någon av kommunens verksamheter
 • våld/hot om våld eller sabotage/terrorism
 • allvarlig smitta
 • händelse som ställer stora krav på informationsförmågan

På den här sidan hittar du också information om aktuella störningar och avbrott i kommunen.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.