Workshop för att främja en levande stadskärna

Uppdaterad:den 11 mars 2020 11:42Arkiverad

Kristianstad är en stad med god tillväxt och mycket potential. Men just nu med en stadskärna som har utmaningar. Vid workshopen i projektet "En levande stadskärna" diskuterades strategier hur Kristianstad ska agera framåt för att maxa staden.

Det fanns många förslag om hur man skulle kunna utveckla Kristianstads stadskärna vid workshopen tillsammans med WSP.
Det fanns många förslag om hur man skulle kunna utveckla Kristianstads stadskärna vid workshopen tillsammans med WSP.

”Maxa staden” är ett uttryck som myntats av WSP:s Fredrik Bergström, och innebär egentligen precis vad det låter som: att göra det absolut bästa av Kristianstads förutsättningar, och hitta bra och hållbara vägar mot framtidens stadskärna.

Under workshopen som Kristianstads kommun höll tillsammans med WSP började man jobba med en handlingsplan för att stärka stadskärnan ur ett helhetsperspektiv. Deltagande på workshopen var chefer samt representanter från direkt och indirekt berörda avdelningar och förvaltningar inom kommunen. På plats fanns också representanter från Handelsstaden och från Högskolan Kristianstad.

Tanken är att diskussionerna från workshopen ska resultera i ett förslag till handlingsplan för stadskärnan, som sedan ska kommuniceras vidare utåt till de som är berörda (framför allt fastighetsägare som ju äger byggnaderna i innerstaden). Gemensamt ska man sedan enas om vägen framåt: vad som behöver göras för att innerstaden ska bli en attraktiv plats för såväl medborgare som besökare.

 - Man ska inte glömma att Kristianstad fortfarande är en vital stad i nordöstra Skåne med en god tillväxt och ett bra näringsliv. Det finns mycket som är positivt i Kristianstad, och en god potential framåt även om stadskärnan just nu har en del utmaningar, konstaterar Anders Ling, WSP.

Ökning totalt

Totalt sett har handeln ökat i Kristianstads kommun, man bibehåller och befäster sin position som handelscentrum i regionen. Men i stadskärnan har handeln tappat mark från att tidigare ha haft en extremt stark position (26 procent av handeln i Kristianstads kommun har skett i stadskärnan, i andra städer ligger genomsnittet på ungefär 16 procent).

Dock: även om Kristianstads innerstad just nu är lite extra utsatt så har i dag i princip alla stadskärnor samma utmaning.

Vårt beteende förändras, och därmed kommer sättet vi nyttjar våra stadskärnor på också att förändras. För att de olika branscherna ska kunna dra nytta av varandra är det viktigt att se på hur etableringarna kompletterar varandra. Hittar man rätt mix så kan man ”maxa staden”.

Exempelvis så kan man se att det framöver behövs mer kontorsetablering i centrala Kristianstad. Byggs det kontor så skapas det också större efterfrågan på varor och tjänster i staden.

Fortsatt tillväxt

Det planerade och pågående bostadsbyggandet i centrala Kristianstad kommer också att stärka stadskärnan, fram till 2030 väntas Kristianstad växa med nästan 1 000 invånare om året, något som också ökar underlaget för olika centrala verksamheter.

- Vi är just nu i ett paradigmskifte. På 90-talet hände mycket inom handeln, men sedan dess har inte mycket hänt. Nu står vi inför nya utmaningar av olika skäl, och även om det är många negativa nyheter i handeln just nu så ska man komma ihåg att våra städer funnits i hundratals år, och gått igenom många skeden av förändringar. Det man ska ha i bakhuvudet nu är att vi har en fortsatt tillväxt, även om beteendet förändras. Kakan blir större, inte mindre, påpekar Fredrik Bergström.

Ur workshopen är det tänkt att en handlingsplan för stadskärnan ska formas.
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.