Villaskolan har blivit om- och tillbyggd

den 18 september 2020 12:51Arkiverad

Den nu färdiga om- och tillbyggda Villaskolan visades upp för barn- och utbildningsnämndens presidie och kultur- och fritidsnämndens ordförande under fredagen.

Daniél Tejera, ordförande i barn- och utbildningsnämnden är imponerad av de nya utemiljöerna.
Daniél Tejera, ordförande i barn- och utbildningsnämnden, är imponerad av de nya utemiljöerna.

Efter utredning om skolsituationen i Åhus 2016 beslutade barn- och utbildningsnämnden och därefter också Kommunstyrelsen att Rönnowskolan skulle bli en 7-9 skola med fem paralleller, Sånnaskolan bli en F-6 skola med tre paralleller och Villaskolan skulle utökas till två paralleller. För Villaskolan innebar beslutet en utökning för att kunna ta emot ytterligare 100 elever.

- Skolan är numer anpassad för att ta emot 420 elever, men idag har vi 280 elever och har därav gott om plats. Samtidigt förstår man knappt nu hur alla fick rum innan, säger rektor Håkan Frostebring.

Först började man med att byta ut alla tak och mattor, sen kom själva om- och tillbyggnaden som tagit två år.

- Både medarbetare och elever har varit mycket förstående och tålmodiga. Vi har inte haft några paviljonger till hjälp utan har flyttat på oss efterhand, berättar Håkan Frostebring.

Matsalen har byggts om och utökats med 80 kvm. Man har framförallt satsat på att få en bra akustik, med såväl ljudabsorberande plattor i taket som ljudabsorberande bord och stolar.

Matsalens akustik imponerade på besökarna.

- En helt ny del är tillbyggd vilket gör att klasserna har egna ingångar till sina klassrum, med grupprum däremellan. Men det har också gjort att vi har fått utrymme till ett eget bibliotek, en bildsal och en musiksal samt att administrationen fått ett eget utrymme. Även personalrummet har fått sig ett rejält lyft med en konferenslokal i anslutning, berättar rektor Gerardus Net.

På hela skolan har ventilationen setts över, likaså belysningen. En allmän uppfräschning har också gjorts.

- Platschefen för Skanska har mer eller mindre varit stationerad i en arbetsbod här utanför. Så vi har hela tiden enkelt kunnat föra en dialog om hur bygget fortskridit och vi känner att våra önskemål väl beaktats, fortsätter Gerardus Net.

- Totalt har skolan byggts till med ca 1000 kvm. Men vi har även fått nya fina utemiljöer för eleverna att vistas på. Att det inte är så trångt märker vi spelar stor roll för konflikter och situationer som annars lätt kan uppstå när många ska trängas på liten yta.

På fredagen var Daniél Tejera ordförande i barn- och utbildningsnämnden och vice ordförande Ulrika Tollgren samt Lena Ohlsson, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, inbjudna för att visas runt i de nya lokalerna.

- Det blev ingen klassisk invigning på grund av coronapandemin, men vi ville visa upp resultatet för de som möjliggjort förbättringen för oss. Medarbetarna och eleverna får fira  med tårta respektive äppelkaka idag, avslutar rektor Håkan Frostebring.

Kultur- och fritidsnämndens ordförande, Lena Ohlsson, tyckte att rektorerna Håkan Frostebring och Gerardus Net skulle testa den konstnärliga gestaltningen Modified Social Bench av Jeppe Hein. Med på bild är också barn- och utbildningsnämndens presidie Ulrika Tollgren och Daniél Tejera.

Fakta om skolan

Skolan kan ta emot ca 420 elever (14 klasser) och fritidsverksamhet för ca 260 barn
Antal personal: Ca 50
Byggnadsyta: 4000 kvm (Nybyggnad ca 975 kvm)
Tomtyta: 19 300 kvm
Kostnad:  52 miljoner kronor
Tillagningskök för  550 portioner
Byggherre: Skanska Direkt AB
Arkitekt: SESAM
Konstnärlig gestaltning: Jeppe Hein, Modified Social Bench

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.