Vattenriket firar 30 år

den 29 augusti 2019 15:37Arkiverad

I år är det 30 år sedan Vattenrikets verksamhet startade i två byggbaracker vid Helge å. Mycket har hänt sedan dess. I dag är Kristianstads Vattenrike ett internationellt erkänt biosfärområde med naturum som skyltfönster och mötesplats. På söndag firas 30-årsjubileet med tårta, musik och minnen.

Arbetet med att bevara och utveckla våtmarkerna kring Kristianstad började i slutet på 1980-talet. Då skapade Sven-Erik Magnusson Vattenrikets verksamhet som ett paraply som omfattar naturvård, turism och pedagogik.

– Paraplyet visar helhetsgreppet, att arbetet omfattar hela samhällsbyggandet, säger Sven-Erik Magnusson.

Från ett par byggbaracker vid Helge å knöt han till sig föreningar, markägare och myndigheter. Tillsammans började de restaurera strandängar och göra området tillgängligt med utemuseer, spänger och fågeltorn. Parallellt drog naturskolans pedagogiska verksamhet igång och engagerade elever och lärare för natur och miljö.

Blev biosfärområde 2005

Det framgångsrika arbetet ledde till att Unesco utsåg Vattenriket till landets första moderna biosfärområde 2005. Lena Sommestad, idag ordförande i Svenska Unescorådet, var en av talarna när Kristianstads Vattenrike firade utnämningen vid Lillö.

– Jag ser fram emot att besöka området igen och naturum som tillkommit. Biosfärområden är ett sätt att förverkliga Agenda 2030. Här förenas de tre dimensionerna ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet, säger Lena Sommestad.

Lockar besökare från när och fjärran

Efter hand har allt fler besökare hittat till Vattenriket och 2010 kom besökscenter naturum Vattenriket på plats – mitt i Kristianstad och mitt i våtmarkerna. Attityden har förändrats från vattensjukt till vattenrikt och idag är Vattenriket en viktig del i varumärket Kristianstad.

– Vattenriket är något som väldigt många av oss som bor här är mycket stolta över och som lockar besökare både nationellt och internationellt, säger Eva Berglund, planeringsstrateg besöksnäring Kristianstads kommun.

Artrikt modellområde

Arbetet med att skapa förutsättningar för områdets varierade natur och många arter har fortsatt och utvecklats. Projekt är i igång flera olika temalandskap, från våtmarker till torra sandiga marker, rinnande vattendrag, hav och skog. Vattenriket är lyckligt lottat vad gäller artrikedom. På två promille av landets yta finns hela 20 procent av landets alla hotade, ovanliga arter.

– Vi har ett stort ansvar att bevara och utveckla dessa värden för framtiden och utifrån Unescos uppdrag visa att vi är ett modellområde för hållbar utveckling i praktiken – en utveckling som är bra för både natur och människa, säger Carina Wettemark, koordinator för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

Vattenrikets 30-årsjubileum firas på flera sätt:

 • Utställning på redet vid naturum gör nerslag i verksamheten under de 30 åren
 • Jubileumsfest på söndag 1 september med tårta, minnen och musik i redet.
 • Föredrag i naturums program:
  30 år på 30 minuter, 4/9 12.15-12.45 Karin Magntorn, naturumföreståndare
  30 år som fotograf i Vattenriket, 7/9 14-15, Patrik Olofsson, naturfotograf
  30 år i Vattenrikets våtmarker, 18/9 12.15-13, Hans Cronert, naturvårdssamordnare

Läs mer om Vattenrikets 30-årsjubileum här.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.