Guld att träna utan silver

den 19 november 2018 07:00Arkiverad

Sportkläder som marknadsförs som luktfria är oftast behandlade med antibakteriellt silver. Men silvret tvättas ur, sköljs ner i avloppet och blir ett allvarligt hot mot miljön.

Huruvida just dessa träningskläder innehåller silver är oklart.
Huruvida just dessa träningskläder innehåller silver är oklart.

Antibakteriellt silver är giftigt och toppar Kemikalieinspektionens lista över farliga ämnen i miljön. Enligt branschorganisationen Svenskt vatten* så tvättas 31 – 90 % av silvret ur kläderna efter tio maskintvättar.

Kristianstads centrala reningsverk är REVAQ-certifierat, vilket innebär att slammet är godkänt att användas som gödning på åkermark. Återbruk av slam är viktigt för att ta vara på näringsämnen som fosfor och kväve, men det förutsätter att slammet håller hög kvalitet utan gifter. Slammets innehåll kontrolleras därför löpande och trenden för silverförekomsten är oroande.

– När avlopp renas i ett reningsverk så renas vattnet och så bildas det slam. Silvret kan inte renas utan hamnar istället i både vattnet som går till Hammarsjön, men det mesta hamnar i slammet, säger Alma Djokovic, miljöingenjör på C4 Teknik, som har hand om kommunens reningsverk.

I sjön så samlas silvret på botten och utgör ett stort hot mot bottenlevande organismer. Silvret i slammet hotar REVAQ-certifieringen, vilket innebär att återvinningen hotas.

– Vårt slam har hög kvalitet idag, men fortsätter silvret att öka i avloppsvattnet så kommer vi att få problem om några år, säger Alma Djokovic.

Enligt Svenskt Vatten måste mängden silver in till reningsverken minska med mer än hälften för att vattnets kretslopp ska vara hållbart på sikt.

Vad kan man göra som konsument?

Tillverkare och butiker som säljer kläder med giftiga ämnen – som till exempel silver – är skyldiga enligt lag att märka plaggen tydligt, men enligt Svenskt vatten slarvar många. Av anledningen att märkning ofta saknas så kommer kommunens miljöinspektörer att genomföra tillsyn på detta till våren.

Men märkning eller inte, antibakteriellt silver i kläder ökar mängden silver till reningsverken och driver utvecklingen åt fel håll. Att minska silvret i vattnet är nödvändigt för oss alla – så det vore guld om du kan träna utan silver.

Läs mer om Svenskt vattens rapport "Silverläckan"och Kristianstads REVAQ-certifiering under relaterad information.

* Svenskt Vatten är branschorganisation för Sveriges VA-huvudmän. De arbetar för friskt dricksvatten, rena sjöar och hav samt människors tillgång till långsiktigt hållbara vattentjänster.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.