Världstoalettdagen 2020

den 19 november 2020 09:53Arkiverad

Den 19 november uppmärksammas Världstoalettdagen och i år står ett kemiskt problem i fokus – läkemedelsrester i avloppet.

Världstoalettdagen – eller World Toilet Day – instiftades av World Toilet Organization 2001 och är sedan 2014 en officiell FN-dag. Dagen uppmärksammar att en tredjedel av världens befolkning saknar tillgång till toalett och vilka hälsoproblem den avsaknaden innebär. I Sverige har vi ett välfungerande avlopp, men istället ett annat problem – att fel saker spolas ned och skapar problem. Ett av problemen är läkemedel.

Läkemedel renas inte i våra reningsverk. Slängs de i avloppet så passerar de verket till sjöar och hav där de skapar stora problem för vattenlevande organismer. I verken finns dessutom biologiska reningssteg som använder bakterier för att rena spillvatten och de skadas också. Läkemedlen skapar alltså problem i sig själva, men de gör också att det övriga avloppet renas sämre. Överblivna mediciner, värktabletter etc. får därför inte spolas ned i toaletten utan ska lämnas in på apotek.

Även om problemet med nedspolade läkemedel skulle lösas helt, så finns det också sådana som passerar kroppen efter användningen och det måste lösas på annat sätt. Därför har Kristianstads kommun byggt en pilotanläggning för läkemedelsrening vid Degeberga reningsverk och provsvaren ser mycket lovande ut.

Läkemedelsrening finns vid några få reningsverk i landet och alla använder olika tekniker. I Degeberga används aktivt kol, som kan rena olika problematiska ämnen med mer än 90 procent.

- Högskolan Kristianstad hjälper oss med analyser. I många typer av värktabletter och antiinflammatoriska geler finns ett problematiskt ämne som heter Diclofenac. Där verkar vårt metodval kunna rena mer än 99 procent, säger Henrik Wester, informatör på kommunens tekniska förvaltning.

Projektet har slutredovisats till Naturvårdsverket och nu undersöks hur länge det aktiva kolet kan vara i drift innan det behöver bytas. Även om testerna hittills är mycket framgångsrika är det viktigt att komma ihåg att i avloppet får man bara spola ned tre saker. Det är kiss, bajs och toalettpapper. Allt annat, som inte hör hemma i avloppet men som ändå spolas ned, kallas för ”fulspolning” – exempelvis plåster, förpackningar, kondomer, tamponger, aceton, lacknafta och färgrester.

– Passa på att ändra en vana nu när det är Världstoalettdagen. Släng skräp i en papperskorg och lämna in överblivna läkemedel på apoteket – då slipper vi problem med stopp avloppet, hjälper miljön och sparar massor av pengar, säger Henrik Wester.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.