Vård- och omsorgscollege till Kristianstads kommun

Uppdaterad:den 24 november 2020 12:04Arkiverad

Nu har Kristianstad kommun blivit certifierad för Vård- och omsorgscollege. Det är vård- och omsorgsutbildningarna på Söderportgymnasiet och Vuxenutbildningen som går in i denna samverkan.

Vård- och omsorgsutbildningarna i Kristianstads kommun är nu godkända att ingå i lokalt Vård- och omsorgscollege X under tiden 2020-11-03 till 2021-06-30. Det innebär att de ingår i en samverkan med arbetsgivare och fackliga organisationer som ställer kvalitetskrav på utbildningarna.

- Jag skulle vilja säga att våra utbildningar redan håller en hög kvalitet i samverkan med arbetslivet och genom certifieringen synliggörs detta än tydligare, säger skolchef Mattias Olsson.

Vård- och omsorgscollege är en certifierad samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildningar som byggts upp med målet att skapa attraktiva och moderna verksamheter med hög kvalité. Samverkan finns på både på lokal och regional nivå. För att få använda namnet Vård- och omsorgscollege krävs ett godkännande av föreningen VO-College.

- Som elev får du efter godkänd utbildning ett diplom från Vård- och omsorgscollege som kan vara fint att visa upp som kvalitetsstämpel när du sedan söker jobb, menar Mattias Olsson.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.