Väktare ska skapa trygghet vid badplatser

den 24 juni 2021 13:37Arkiverad

Väktare kommer att finnas på plats vid badplatsen i Balsby och Täppetstranden i Åhus. Syftet är att skapa trygghet och förebygga skadegörelse. Efter två veckor kommer åtgärden att utvärderas för att se hur resten av sommaren ska hanteras.

– Vi får starka signaler om att det är oroligt vid bryggan och längs Täppetstranden i Åhus och vid badplatsen i Balsby. Vi har också ett stort problem med bilar som kör ända ned till badplatserna. Under den gångna helgen var läget helt oacceptabelt och vi har därför fattat beslut om väktare som en akut åtgärd. Det måste vara ordning och reda, säger Pierre Månsson (L), kommunalråd.  

Tidigare har kommunen haft ronderande bevakning vid Täppetstranden och badplatsen i Balsby, men från och med nu kommer väktare att vara på plats samtliga dagar i veckan under initialt två veckor. Efter perioden ska effekterna utvärderas för att se hur resten av sommaren ska hanteras. Kommunen arbetar också med att undersöka andra lösningar, till exempel om det går att ha ordningsvakter på vissa platser.

– Det är ett akut problem och vi tar oron på stort allvar. Problemet är i första hand kopplat till ordningsstörning och nedskräpning, vilket inte alltför sällan resulterar i hotfulla situationer när skötsamma medborgare reagerar och säger ifrån. Vi undersöker därför nu om vi kan få använda ordningsvakter, som har större befogenheter än väktare, säger Peter Johansson (M), kommunalråd.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.