Vad tycker du om SNOKA-bibliotek?

Uppdaterad:den 12 februari 2021 10:22Arkiverad

Nu är det dags att uppdatera och förnya hemsidan för biblioteken i Skåne Nordost. Vi vill att du ska vara med oss i denna utveckling. Ta chansen genom att besvara vår enkät om SNOKA-bibliotek!

Enkäten består av 12 frågor, och tar uppskattningsvis cirka 5-10 minuter att besvara. Enkäten finns på vår hemsida www.snokabibliotek.se.

Tack för hjälpen! 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.