Vad heter broarna i centrum?

Uppdaterad:den 15 februari 2021 14:42Arkiverad

Under vintern har ett antal skyltar satts upp med namnen på en del av broarna i innerstaden. De flesta av namnen är gamla och väletablerade hos Kristianstadsborna såsom Fängelsebron och Amaliabron.

Ett medborgarförslag ledde till att vi nu har satt upp skyltar på de centrala broarna Amaliabron, Fängelsebron, Gjuteribron, Järnvägsbron, Långebro och Naturrumbron. 

Den första bron från nuvarande innerstaden över Råbelövskanalen är Fängelsebron som kom på plats 1842, i samband med att det då nya fängelset uppfördes på Östermalm. Sedan dess har flera andra broar tillkommit till den ö (Allön) som ursprungligen höll fästningsstaden Kristianstad. Den kanske mest folkkära bron har varit Amaliabron, som tidigare gick från gamla Domus till Östermalm och som sedan ett par år tillbaka finns i nytt utförande. Här följer en liten presentation av respektive bro. 

Amaliabron. Namnet kom från att det förr låg en affär på Östra Boulevarden med namnet Amalias garnaffär. När man gick Lasarettsboulevarden ned och närmade sig staden såg det ut som att bron löpte på rakt mot butiken. Affären är sedan länge borta, men namnet lever kvar trots att själva bron bytts ut flera gånger, senast 2014. 

Fängelsebron var den första bron över Råbelövskanalen (1842) och ledde raka vägen till det som brukar omnämnas som det första huset på Östermalm, nämligen fängelset. Från början fanns det en fin allé som gick från bron fram till fängelsets huvudingång. Där allén en gång sträckte sig fram ligger nu tingsrätten. Fängelset lades ned 2013 (då Sveriges äldsta fängelse fortfarande i bruk) men namnet på bron lever kvar. 

Gjuteribron. På Söder fanns för cirka hundra år sedan en omfattande industriell verksamhet centrerad kring det som då kallades CJF Ljunggrens gjuteri och mekaniska verkstad. Här tillverkades gjutgods, bränneriutrustningar olika sorters ångmaskiner såsom lokomotiv, ångslupar och bogserbåtar. Bron har fått namnet från den förr omfattande industriella verksamheten på Söder. 

Järnvägsbron. Detta är den gamla järnvägsbron över Helge å och användes för tågtrafik från 1919 fram till slutet på 1980-talet. Den sista godstrafiken gick huvudsakligen till Vittskövle sågverk. Sedan tågtrafiken upphörde används bron istället som gång- och cykelbro. 

Långebro. En bro med lång historia och som i olika utföranden har varit med sedan stadens grundande.Som längst säger källorna att Långebro har varit över 450 meter lång, vilket speglar hur mycket bredare Helge å var förr. Först på 1800-talet avtog flödet i ån till följd av omfattande utdikning. Så namnet var väl valt redan på dansk tid – den långa bron. Genom historien har brosträckningen här varit med om mycket, den har sprängts och här har självaste Karl XII skjutit en ko. 

Naturumbron är en av de senare broarna i den centrala staden och kom på plats 2010 i samband med att naturum Vattenriket byggdes. 

Genom att förmedla namnen på broarna, hoppas vi kunna öka intresset för den lokala historien. Visar det sig att detta blir ett uppskattat inslag, är det möjligt att vi längre fram skyltar fler broar i kommunen.

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.