Unikt erbjudande till Kriminalvården från Kristianstad

den 17 januari 2020 15:08Arkiverad

Nu har Kristianstads kommun gjort sitt inspel till Kriminalvården i processen för en ny kriminalvårdsenhet i södra Sverige. Många kommuner är intresserade, men bara Kristianstad kan erbjuda färdig mark och färdig detaljplan. Det kan ge en tidsvinst på flera år i jämförelse med andra alternativ.

Kristianstads gamla fängelse stängde 2013, efter nära 170 år. Förhoppningen är nu att en ny kriminalvårdsenhet med 250 platser kan byggas.
Kristianstads gamla fängelse stängde 2013, efter nära 170 år. Förhoppningen är nu att en ny kriminalvårdsenhet med 250 platser kan byggas.

Sedan Svedala kommun efter en folkomröstning sade nej till en planerad kriminalvårdsanstalt i kommunen förra våren, har Kriminalvården sonderat terrängen efter ett lämpligt alternativ. Ett tiotal kommuner har visat intresse för anläggningen som väntas skapa omkring 250 arbetstillfällen. Kriminalvårdens representanter reser runt bland kommunerna och på fredagen kom de till Kristianstad.

Kommunalrådet Peter Johansson är nöjd efter mötet.

– Vi har ett unikt erbjudande, som jag tycker borde vara svårt att motstå. Ingen annanstans kan ett fängelse komma på plats lika snabbt. Dessutom har jag svårt att tro att någon annan plats kan erbjuda samma tillgänglighet och samordningseffekter som Kristianstad, säger han.

Redan för över tio år sedan förde Kristianstads kommun långtgående diskussioner med det statliga fastighetsbolaget Specialfastigheter om planer på ett storfängelse i högsta säkerhetsklass. Ett markområde reserverades intill den befintliga kriminalvårdsanstalten i Vä och en detaljplan processades fram och antogs hösten 2009. Men den statliga finansieringen uteblev och alla planer på fängelsebyggen avblåstes den gången. Några år senare stängdes också det gamla fängelset i Kristianstad. Kvar finns kriminalvårdsanstalten i Vä, som i dagsläget har 90 platser.

När Kriminalvården nu har börjat se sig om efter en lämplig lokalisering för ett fängelse kan Kristianstad damma av en färdig detaljplan, som uppfyller alla de kriterier som Kriminalvården ställt upp.

– En annan fördel med Kristianstad är att förslaget om ett fängelsebygge tas emot positivt av de allra flesta medborgarna. Vi har haft fängelse i centrum sedan 1846 och en anstalt i Vä sedan 1984, så vi vet att det inte är något dramatiskt med det. Många har uppmuntrat oss att försöka få hit ett nytt fängelse sedan det gamla lade ner. Det kan ge många jobb och dessutom affärsmöjligheter för företag som jobbar med service och leveranser, säger kommunalrådet Pierre Månsson

Även oppositionsrådet Anders Tell (S) är också angelägen om att den nya kriminalvårdsanstalten med sina omkring 250 arbetstillfällen ska lokaliseras till Kristianstad..
– Jag tycker att det blev ett mycket bra möte, där Kriminalvårdens representanter lyssnade med stort intresse till de möjligheter och fördelar som Kristianstad kan erbjuda i sammanhanget. Det här var ett första möte och jag ser fram emot den fortsatta dialogen med goda förhoppningar, säger Anders Tell.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.