Ungdomar vill ha tobaksfri skoltid

Uppdaterad:den 10 oktober 2018 09:32Arkiverad

Kristianstads kommunfullmäktige fick en rejäl dos av ungdomsengagemang vid oktobersammanträdet. De nio ungdomar från Kristianstads kommun som tog sig an sommarens tobaksförebyggande feriearbete föreslår nu tobaksfri skoltid i kommunen. De är trötta på snusande lärare och rökande ungdomar i skolan.

Ungdomar i sessionssalen i Rådhus Skåne
De nio gymnasieungdomarna gjorde sitt bästa för att övertyga kommunfullmäktige om att Kristianstads kommuns skolor bör ha en tobaksfri skoltid.

Undersökningar visar att varje dag börjar 45 ungdomar i Sverige använda tobak. En tredjedel av gymnasieungdomar börjar röka (statistik från Non Smoking Generation). Det vill nio gymnasieungdomar i Kristianstads kommun förhindra.

Tobaksfri skoltid skulle minska exponering av tobak för barn och därmed också minska risken att de provar tobak menar ungdomarna.

Hoppas påverka politikerna

Det började som ett feriearbete i samarbete med sex andra skånska kommuner och Länsstyrelsen Skåne och blev till en utställning om tobak för sjuor och ett medborgarförslag.

Under två sommarveckor läste ungdomarna på om tobakens skadliga effekter för hälsan och samhället. Under den nationella tobaksfria veckan i november föreläser de för elever i årskurs sju om sina kunskaper och ger argument för att avstå från tobak.

Nu har de vänt sig till kommunfullmäktige för att få hjälp att en gång för alla sätta ner foten mot tobaken i kommunens skolor.

– Vi vill införa tobaksfri skoltid, säger Simon Lennartsson.

Anna Nordin, drog- och brottsförebyggande samordnare, berättar vad tobaksfri skoltid innebär.

– Det är ett tydligt ställningstagande mot tobak och innebär att all form av tobak förbjuds i verksamheter som rör barn. Det kan vara snus, el-cigaretter eller vanliga cigaretter. Det finns andra kommuner som har infört tobaksfri skoltid.

Goda förebilder

Gruppen tror att om kommunfullmäktige lyssnar på dem så kan de göra stor skillnad för ungdomar i kommunen. De vill informera om varför man inte ska använda tobak och att det inte är coolt att prova.

– Vi är trötta på att låta de yngre barnen i grundskolan få se de äldre eleverna stå precis utanför grindarna och röka och vi vill inte längre se våra lärare snusa under lektionstid, säger Hedda Ohlsson.

– Vi är förebilder för den yngre generationen. Det är inte personen i sig som är dålig, det är handlingen de väljer att göra. Och det är modigt att stå emot och vara fri från tobak om många av ens kompisar använder tobak, säger Ewelina Svensson.

Projektet Feriearbete om tobak

Det är första året som Kristianstads kommun erbjuder feriearbete om tobak. Satsningen samordnas av Länsstyrelsen Skåne. Kristianstads kommun är en av sju skånska kommuner som deltar. Handledare i Kristianstads kommun är Anna Nordin, drog- och brottsförebyggande samordnare, arbete och välfärdsförvaltningen. Uppdraget till ungdomarna var att agera förebilder för Kristianstads kommuns sjundeklasser och ge råd till kommunfullmäktige om fortsatt arbete.

Tobaksförebyggare, feriearbetare i Kristinstads kommun håller ett tobaksspett med argument för att inte använda tobak.
De kallar sig  tobaksförebyggare och vill införa tobaksfri skoltid i Kristianstads kommun. 
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.