Ungdomar läser tillsammans

den 2 februari 2021 09:04Arkiverad

För dagens ungdomar finns det många alternativ till skönlitteratur för att roa sig. Det gör att skolorna aktivt måste ta ett ansvar för att stimulera elever till att läsa mer skönlitteratur. Därför genomför Kristianstads kommunala gymnasieskolor läsprojektet 16-årsboken för andra året i rad.

Skolbibliotekarie Elna Andersson engagerar sig för att få fler ungdomar att läsa skönlitteratur.
Skolbibliotekarie Elna Andersson engagerar sig för att få fler ungdomar att läsa skönlitteratur.

Samtliga kommunala gymnasieskolor är i år med i läsprojektet 16-årsboken, ett projekt som finansieras med bidrag från Kulturrådet och genomförs i samarbete med skolbibliotekscentralen och stadsbiblioteket.

– Läsning gynnar inte bara språkutvecklingen utan den kan också vara stärkande för identiteten och för att öka förståelsen för andra och sin omgivning. Därför är det viktigt att skolorna tar ett aktivt ansvar för att få fler elever att läsa, menar Frida Björklund, som undervisar i svenska och svenska som andraspråk på Söderportgymnasiet.

Initiativ till projektet togs i fjol av en förestelärare på Wendesgymnasiet och det blev ett skolöverskridande projekt där även Milnergymnasiet inkluderades.

– I år är vi glada för att projektet fortskrider och har utökats till att inkludera alla ettor på de kommunala gymnasieskolorna, säger Elna Andersson, skolbibliotekarie som varit med sedan starten.

Vid uppstart av projektet får eleverna välja en bok på ett tema, som i år är identitet och relationer. Böckerna får de sedan behålla. Författarna till de böcker eleverna kunnat välja på har själva spelat in eller skrivit hälsningar till eleverna.

– Det handlar inte bara om en gratisbok. Jag hoppas och tror att det händer något med eleverna när de läser, fortsätter Elna.

Några skolor har skjutit upp projektet till senare i vår, men för Söderportgymnasiets ettor är det dags att avrunda arbetet som påbörjades i november med en gemensam avslutningsdag. Arbetet har skett på distans men har varit något som bundit samman alla och skapat en gemenskap, vilket varit särskilt viktigt under distansveckorna.

– På torsdag börjar vi gemensamt med att titta på en film. Därefter ska eleverna föra samtal om filmen kopplat till de böcker som läst, berättar Anna Björklund, som är lärare i svenska och svenska som andraspråk.

Under eftermiddagen kommer eleverna, i grupper, tillverka egna reklamaffischer för att försöka sälja in den bok man läst till övriga på skolan och till alla Kristianstadsbor eftersom affischerna sedan kommer hängas upp på skolan samt på stadsbiblioteket.

– Vi hoppas kunna erbjuda 16-årsboken även nästa år till våra elever då detta är något som gynnar elevernas personliga utveckling både i skrift, läsning och tal men även som individ, avslutar skolbibliotekarie Elna Andersson.

Böcker som ingår i 16-årsboken för Söderporteleverna:

Inuti huvudet är jag kul av Lisa Bjärbo
Kyla av Therese  Henriksson
Papperssjälar av Emma Johansson
Slutet av Mats Strandberg
Under ditt finger av Kristina Aamand

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.