Tryggheten i centrum vid digital träff med företagen

den 21 januari 2021 15:39Arkiverad

Trygghet och säkerhet är en angelägen och högt prioriterad fråga såväl för kommunen som för näringslivet. Det var också huvudfrågan vid den digitala träffen med kommunens största företag. ”Vi gör allt för att jobba på rätt sätt och skapa ett tryggare Kristianstad”, säger polis Anders Olofsson.

Belysning är en viktig faktor för att skapa trygghet. Likaså en god och synlig närvaro av polisen. Vid torsdagens digitala träff med kommunens största företag var Anders Olofsson, chef polisområde Kristianstad, inbjuden för att prata trygghet och om polisens arbete.
Belysning är en viktig faktor för att skapa trygghet. Likaså en god och synlig närvaro av polisen. Vid torsdagens digitala träff med kommunens största företag var Anders Olofsson, chef polisområde Kristianstad, inbjuden för att prata trygghet och om polisens arbete.

Kommunen träffar regelbundet de största företagen i kommunen, såväl för information som för dialog och diskussion. Vid torsdagens digitala möte var Anders Olofsson, chef för lokalområde Kristianstad vid polisen inbjuden som gäst för att prata om polisens arbete, och delta i diskussionen om trygghetsfrågor.

”Enligt Svenskt Näringslivs ranking är bilden av Kristianstad att vi är den tionde mest osäkra kommunen i landet. Det kanske inte riktigt speglar hur det verkligen är, men ger en signal om att trygghetsfrågorna är viktiga. Det är också en fråga som vi inom kommunen prioriterar högt och som vi arbetar mycket med”, sa kommunalrådet Pierre Månsson, och förklarade att det är anledningen till att Anders Olofsson bjudits in.

Utmaningar för polisen

Olofsson har arbetat i lokalområde Kristianstad sedan 2015, och berättar att det varit en hel del utmaningar sedan dess – både med omorganisation inom polisen, flyktingvågen som krävde stora polisiära resurser, tre lokala mordutredningar samtidigt, prioriteringar och ärenden som samlats på hög.

”Men nu har vi en säkerställd numerär i ingripande verksamhet, vi har två kommunpoliser som fungerar lite som länk mellan allmänheten och polisen, vi har byggt ut verksamheten för områdespoliserna och börjar få bra effekter av satsningen. De kriminella är ganska irriterade på oss, och det är ett tecken på att vi jobbar rätt. Vi är också mer offensiva än defensiva i vårt arbete idag”, konstaterade Anders Olofsson.

Just nu är navet i problematiken narkotikahandeln. Mycket av de brott som sker i Kristianstad går att relatera till droger, exempelvis olika våldsbrott och personrån.

”Vi jobbar hårt med narkotikadelen, med det finns nackdelar med det. Det tar ganska mycket resurser, och är inte synligt för allmänheten vilket gör att vi kanske inte upplevs som tillräckligt närvarande ute”, konstaterade Anders Olofsson.

Såväl företagsgruppen som kommunen var ense om att man märkt en skillnad i polisens arbete, att närvaron har ökat och att Kristianstad i dag är en tryggare plats än bara för något eller några år sedan.

Samtidigt upplevs klimatet som hårdare i dag, något som Anders Olofsson håller med om:

”Men vi kommer fortsätta flytta fram positionerna”, säger han.

Lägesrapport Covid 19

Vid mötet med de stora företagen gav också kommundirektör Christel Jönsson en lägesrapport gällande Covid 19 och kommunens arbete gällande pandemin. Det gångna året har inneburit många utmaningar, och läget är fortfarande tufft.

”Vi har hela tiden följt rekommendationerna som kommit från Folkhälsomyndigheten och det har varit en styrka för oss", säger kommundirektören.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.