Tre föreningar får stöd av landsbygdsfonden

den 28 juni 2021 14:17Arkiverad

Landsbygdsrådet beviljar ekonomiskt stöd från landsbygdsfonden till tre av de inkomna ansökningarna. Syftet med fonden är att ge föreningar och organisationer på landsbygden en möjlighet att söka stöd för sina utvecklingsidéer.

– Landbygdsfonden är en bra möjlighet för organisationer och föreningar att söka stöd för sina utvecklingsidéer. Denna gång beviljade vi tre föreningar stöd för sina idéer, säger Karl Gemfeldt (C), ordförande i landsbygdsrådet och ansvarig för landsbygdsfrågorna i kommunen.

Alla ansökningar hanteras och behandlas av landsbygdsrådet. Ansökningarna prövas mot kommunens landsbygdsstrategi.

Följande föreningar erhöll stöd vid ansökningstillfället:

  • Oppmanna Vånga Hembygdsförening beviljas 25 000 kronor till inköp av en så kallad Christianiacykel.
  • Skepparslövs IF beviljas 18 000 kronor till installation av belysning till entréområdet vid Skepparslövs IF idrottsplats och möjlighet till eluttag till framtida arrangemang. 
  • Oppmanna Vånga Bygderåd beviljas 20 000 kronor till inventarier i form av bänkbord och brandsäker grill till Vikingaparken.

För 2021 har kommunstyrelsen beslutat att landsbygdsfonden erhåller 200 000 kronor att fördela. Ansökningar kommer att vara möjliga att söka även i oktober. Mer om landsbygdsfonden hittar du i länken under relaterad information.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.